Publisert 23 / 05 - 2019

Den nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner

Emilie ble invitert til å snakke under Den nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner, mai 2019.
Blant de 300 som var til stede i salen satt det mange voksne som i sitt yrke er i posisjon til å skape endring for barn og unge, blant annet Justisministeren.

Emilie og regissør Tone-grøttjord-Glenne. Foto: Signe Fuglesteg Luksengard

Emilie brukte scenen til å understrekte hvor viktig det er for hjelpeapparatet å se familien som en helhet.

Når et barn blir utsatt for seksuelle overgrep så rammer det en hel familie. Det betyr at hele familien må få hjelp til å bearbeide det som har skjedd.

– Emilie

Takk til KFK for hyggelige ord etter konferansen:


Så var det klart for det innlegget på programmet som rørte flest av publikum. Dokumentarfilmskaper Tone Grøttejord-Glenne fra Sant og Usant har sammen med en jente som heter Emilie laget en dokumentarfilm basert på hennes opplevelser om vold i nære relasjoner. Publikum fikk se et klipp fra filmen som heter «Alt det jeg er» og som kommer på kino i 2020. Sammen har de utviklet en digital Kunnskapsreise, basert på Emilie sin historie. Prosjektet gir alle som er i kontakt med barn og unge et verktøy for å kunne snakke om vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. Og Emilie sa det så fint fra scenen at hun håper at prosjektet kan gjøre at andre kan bli hørt, sett og trodd. Det var tydelig at publikum ble rørt for Emilie og Tone mottok stående applaus for innlegget sitt.