Bli med på å forsterke Emilies stemme - Se filmen nå

Nå er det mange som ønsker å være med på å forsterke Emilies stemme ved å holde en kort appell før filmvisningene. Se filmen og snakk om tematikken, på den måten kan du også bli med på å forsterke Emilies stemme.

Bergen kino, Arendal kino, Lillehammer kino, Ålesund kino, Kongsvinger kino
Førde 25. februar, Bergen 3. mars, Arendal 6. mars, Lillehammer 8. mars, Ålesund 10.mars, Kongsvinger 11.mars

Tone Grøttjord-Glenne

Regissør av Alt det jeg er

Det krever ufattelig mye mot av Emilie, og hele hennes familie i det å dele sin historie rundt overgrep. Nå ser vi frem til å dele Alt det jeg er med publikum og med filmen bidra i arbeidet mot vold og overgrep.

Drammen Kino
10/3 klokken 17:30

Runi Børresen

Førstelektor, institutt for kultur, religion og samfunnsfag, Universitetet i Sørøst-Norge

De overgrepsutsatte må leve videre med historien sin, men hvordan de blir møtt er ikke likegyldig for hvordan det blir å leve videre. For det første må vi tro på det de sier når de velger å fortelle. Og velger de å fortelle, fortjener de å bli lyttet til. I tillegg fortjener de å bli fulgt opp på en trygg måte.

Aurora kino Kirkenes
Tirsdag 10. mars klokken 17:30

Rune Rafaelsen

Ordfører i Sør-Varanger

Arbeid mot vold og overgrep er et lederansvar. Ordfører Rune Rafaelsen markerer dette ved å forsterke Emilies stemme før visningen i Kirkenes ved en kort appell.

Ski kino
Tirsdag 10. mars klokken 17:30

Jorunn Hegle Hovda

Bistandsadvokat og prosessfullmektig i barnevernsaker

Jorunn Hegle Hovda har lang erfaring fra påtalemyndigheten, hvor hun jobbet spesialisert med saker om seksuelle overgrep, familievold og vold mot barn. Som påtaleansvarlig ledet hun politietterforskningen og avhør av barn, og aktorerte saker for domstolene. Nå jobber hun som advokat, og arbeider med mange av de samme sakene som ofrenes støttespiller. I arbeidet som bistandsadvokat og som prosessfullmektig i barnevernsaker er hun barnas talerør.

Asker kino
Mandag 9. mars klokken 18:00

Karoline Astrup

Sokneprest i Asker menighet

Karoline Astrup er utdannet teolog og Mindful yogalærer. Hun jobber til daglig som sokneprest i Asker menighet. Som prest og menneske forøvrig ønsker hun å inspirere til å åpne nye rom. Rom for erfaring og erkjennelser. Karoline har tatt studie "seksuelle overgrep i et livsløpsperspektiv" og har et stort engasjement for barn og unge og deres rettigheter.

Bølgen Kino, Larvik
Tirsdag 10. mars klokken 17:30

Myriam Bjerkli

Forfatter, forlagssjef i Forlagshuset i Vestfold og medvirkende i filmen

Historier til Emilie er vond, men den er dessverre ikke enestående. Som forlegger har jeg fått en rekke manus skrevet av mennesker som har vært utsatt for overgrep som barn. Mange av dem har aldri våget å fortelle det til noen. Mange av dem har slitt med traumene og ettervirkningene gjennom et helt liv. Derfor er denne filmen og åpenheten til Emilie så viktig. Filmen kan føre til at andre søker hjelp tidligere og slipper å bære hele byrden alene. Og ikke minst: At vi, både som enkeltpersoner og samfunn, vet litt mer om hvordan vi bør møte det vonde vi egentlig ikke ønsker å se.

Odeon Moss
Tirsdag 10. mars klokken 17:30

Lina Linnestad

Lege og spaltist i Legeliv-spalten i Dagens Medisin

Med økende kunnskap om hvordan et menneskes plager må forstås i et helhetsperspektiv, følger en svært omfattende oppgave. Denne oppgaven bør tas på alvor av alle samfunnsborgere, men særlig kan den ikke oversees i profesjoner som innebærer tett oppfølging av mennesker.

Vika kino, Oslo
Tirsdag 10. mars klokken 17:30

Inga Marte Thorkildsen

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo

Inga Marte Thorkildsen er byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, har vært barneminister og har jobbet for barns rettigheter og mot vold og seksuelle overgrep i over tjue år. Hun er forfatter av boka «Du ser det ikke før du tror det. Et kampskrift for barns rettigheter.

Oslo Vika

Kristin Oudmeyer

Direktør for Barns rettigheter og bærekraft i UNICEF

Kristin Oudmayer, anerkjent forfatter, samfunnsdebattant og foredragsholder, hun er også Direktør for Barns rettigheter og bærekraft i UNICEF hvor hun leder programmet ”Du kan være Den ene”.

Oslo, Vega scene
10/3

Margrete Wiede Aasland

Pedagog med spesialutdanning i sexologisk rådgivning

Margrete har lang erfaring i arbeid med overgrepsutsatte og overgripere i alle aldre. Hun har skrevet flere bøker om tematikken, som «Barna og seksualiteten», ”Si det til noen – en bok om seksuelle overgrep mot barn og unge”, og ”Jeg er meg, min meg” sammen med Eli Rygg.

Porsgrunn

Øivind Aschjem

familierådgiver og forfatter

Øivind Aschjem er familierådgiver og forfatter som i over 40 år har møtt barn, unge og voksne som har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og andre former for omsorgssvikt.
Øivind ber oss først og fremst å lytte til barns fortellinger. Tro det vi hører og i trofasthet følge den utsatt så lenge det er nødvendig.

Kristiansand Kino

Ann Kristin Olsen

Tidligere fylkesmann

Ann-Kristin Olsen var landets første kvinnelig politimester, første kvinnelige sysselmann på Svalbard og var sist fylkesmann i Vest-Agder i perioden 1998-2015. Hun har i mange år jobbet internasjonalt med vold mot kvinner og overgrep mot barn.

Aurora kino i Tromsø

Jon Håkon Schultz

Professor i pedagogisk psykologi ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT

Traumeinformert undervisning handler om å tilrettelegge opplæringen slik at elever utsatt for traumer kan få best mulig skoletrivsel og læringsutbytte. Ikke vær redd! Ikke vær redd for å undervise om seksuelle overgrep. Ikke vær redd for at elever skal betro seg til deg.

Halden kino
Tirsdag 24. mars klokken 17:30

Sarah Winge-Sørensen

Endringsprodusent på Alt det jeg er-prosjektet

Det har vært et privilegium å være med på dette prosjektet. Jeg hadde ikke mye erfaring med seksuelle overgrep før jeg ble med på "Alt det jeg er"-laget, men fikk en rask åpenbaring om hvordan kunnskap og dialog bryter taushet og tabu. Alle som blir med og velger å se filmen og prate om tematikken kan være med å skape et paradigmeskifte i Norge.

Kristiansand Kino
fredag 6. mars kl 18.00

Helene Kløcker

Tidligere rektor, nå rådgiver for Stine Sofies Stiftelsen

Helene er prosjektleder for Stine Sofie Hverdagspakke, som er endel av Livsløpsprogrammet. Målet med dette tiltaket er å gi voldsutsatte barn en mulighet til å klare livet der de bor, og gi dem håp om at de kan få en god hverdag. Helene inviterte Emilie inn for å gi råd til dette prosjektet og på den måten forsterket hun Emilies stemme. Nå holder hun appell før filmvisningen i Kristiansand.

Vika kino, Oslo
9/3 klokken 18:00

Isabel Mühleisen Ojo

SaLTo

Isabel er klinisk spesialist i psykisk helse med fordypning innen vold og overgrep, jobber med rus og kriminalitetsforebygging (SaLTo)

Ringen kino i Oslo
Mandag 9. mars klokken 17:30

Erik Førde

Statsadvokat og aktor i lagmannsretten i saken hvor Emilie var fornærmet

Erik Førde har gjennom nærmere 25 års praksis som statsadvokat håndtert en rekke saker med overgrep mot barn. Dette arbeidet har gitt innsikt i hvordan traumatiske hendelser og særlig traumatiske hendelser over tid, påvirker barns utvikling, fungering og adferd.

Bergen kino
9/3

Gunnar Staalesen

Forfatter

Det er en gripende film å se, og stor respekt for Emilie, som gir så mye av seg selv. Jeg håper det er en film som får vid utbredelse, slik at den når frem til flest mulig – både voksne og barn/unge.

Colosseum 4, Oslo
Mandag 9. mars, klokken 17:00

Berit Kjøll

President i Norges Idrettsforbund

Berit Kjøll og idrettsforbundet forsterker Emilies stemme og innleder filmvisningen på Colosseum med en kort appell.

Tønsberg Kino
6/3 klokken 17:30

Inga Marte Thorkildsen

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo

Inga Marte Thorkildsen er byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, har vært barneminister og har jobba for barns rettigheter og mot vold og seksuelle overgrep i over tjue år. Hun er forfatter av boka «Du ser det ikke før du tror det. Et kampskrift for barns rettigheter.

Odeon Lillestrøm
Søndag 8. mars klokken 15:00

Anita Rehoff Larsen

Produsent av Alt det jeg er

Vika Kino
6/3 klokken 18:00

Solveig Ude

Helsesykepleier

Solveig Ude er en av landets mest kjente helsesykepleiere. Ude jobbet i bydelen Alna i veldig mange år og ble utnevnt til årets osloborger i 2016.

Tønsberg kino
6/3 klokken 17:30

Kjersti Draugedalen

Lærer og doktorgradsstipendiat

Det er behov for et paradigmeskifte når det gjelder læreres handlingskompetanse i forebyggingen av seksuelle overgrep. Filmen «Alt det jeg er» kan være katalysatoren vi trenger.

Aurora kino, Tromsø
6/3 klokken 17:30

Are Evang

Leder av Statens Barnehus Tromsø

Are har arbeidet med berørte av vold og overgrep fra flere innfallsvinkler de siste 10 årene ved Barnehuset, med barn og andre sårbare som skal til avhør hos politiet fordi de har vært utsatt for eller vitne til vold eller overgrep.

Førde Kinohus
25/2

Gro Anita Solheim

Brukerrepresentant for Smiso Sogn og Fjordane

I dag vil vi gjennom filmen «Alt det jeg er» få møte Emilie som gir sin stemme til alle de som er redde for å snakke ut. Eg vil gjennom å stå her gi min stemme til alle de som har klart å snu livene sine til noe bra etter overgrep….

Trondheim kino
19/3

Mona Berger

Varaordfører for SV

Mona Berger er varaordfører for SV og utdannet sosionom. Hun har arbeidet med rus og psykisk helse i Trondheim kommune i mange år og har et sterkt engasjement for barn og unges psykiske helse.

Oslo, Klingenberg
høsten 2020

Elin Saga Kjørholt

Jurist ved Barneombudets kontor

Elin Saga Kjørholt er jurist og har mer enn 20 års erfaring i arbeid med barns rettigheter. Hun har siden 2014 arbeidet ved Barneombudets kontor med særskilt ansvar for barnekonvensjonen og arbeidet mot vold og seksuelle overgrep mot barn. Hun har lang erfaring med barns deltakelse, både i direkte samtaler med barn og unge, og med å la deres stemmer bli inkludert i arbeidet med å utvikle gode systemer og tjenester for barn.

Drøbak kino
TBD

Hans Kristian Raanaas

Ordfører i Drøbak

Vanskelige tema blir altfor ofte tabubelagte fordi vi ikke tørr, eller vet hvordan vi skal snakke om det og stillhet er dessverre ofte svaret. Jeg ønsker å stille med appell for å bidra til å understreke sterkere kampen mot vold og overgrep.

Nova kino, Trondheim
Tirsdag 10 mars klokken 18:00

Geirmund Lykke

leder, Trondheim kommunes Oppvekstkomiteen

Hvorfor er dette så modig og så viktig? Alle typer seksuelle overgrep har av uforklarlige grunner vært, og er fortsatt, forbundet med mye tabu og skam, men dette må vi bekjempe.
Barn og voksne som utsettes for andres overgrep må møtes av en vilje til åpenhet, omtanke og vilje til forsoning når dette er ønsket og etterspørres.