Hva om du ikke
fikk snakke om det
vondeste i livet?

Men allikevel
fortalte
alt

Alt
det
jeg
er

Alt det jeg er-prosjektet som tiltak i kommunens handlinsplan i arbeid mot vold og overgrep

Har din kommune en handlingsplan for vold og overgrep mot barn?

§ 15-1.Kommunens ansvar for å forebygge omsorgssvikt Kommunen skal fremme gode oppvekstvilkår gjennom tiltak for å forebygge at barn og unge utsettes for omsorgssvikt eller utvikler atferdsproblemer. Kommunen skal sørge for å samordne sitt tjenestetilbud til barn og familier. Kommunestyret selv skal vedta en plan for kommunens forebyggende arbeid etter første ledd. Planen skal beskrive hva som er målene for arbeidet, hvordan arbeidet skal organiseres og fordeles mellom etatene i kommunen, og hvordan etatene skal samarbeide.

Om Alt det jeg er-prosjektet

Mer enn en film

Alt det jeg er-prosjektet jobber for en fremtid uten vold og overgrep mot barn. Emilie (18) har valgt å være åpen om hvordan det er å leve med traumer fra overgrep i barndommen. Her kan du lese mer om hvordan vi skal bidra til å skape endring ved å forsterke hennes stemme.

Emilie om Alt det jeg er-prosjektet

Emilie om Alt det jeg er-prosjektet

Nå er det snart fire år siden jeg ble med på Alt det jeg er-prosjektet. Jeg er veldig spent på filmpremieren, men føler allerede at jeg har bidratt med noe vesentlig. Ja, jeg er stolt av meg selv og av familien min for at vi har stått i det sammen.

Arranger en ledervisning:

Sett vold og seksuelle overgrep på agendaen i din kommune

Hva slags samtale ville oppstå om lederne i din kommune samlet seg og så historien til Emilie i felleskap? Hva kunne det bety for kommunens tverrfaglige arbeid mot vold og seksuelle overgrep? Hva ville de bringe med seg tilbake til arbeidsplassen sin?

Arranger en profesjonsvisning:

Ønsker du å sette vold og seksuelle overgrep i fokus på din arbeidsplass?

Ønsker du et verktøy for å kunne ta opp samtalen rundt vold og seksuelle overgrep på din arbeidsplass? "Alt det jeg er" åpner opp for vanskelig samtaler og kan samtidig øke innsikt og forståelse for barn og unge som har vært utsatt for vold og seksuelle overgrep.

Arranger en skolevisning:

Film som verktøy for å åpne opp for vanskelige samtaler