Hva om du ikke
fikk snakke om det
vondeste i livet?

Men allikevel
fortalte
alt

Alt
det
jeg
er

Se filmen:

ALT DET JEG ER - TILGJENGELIG PÅ NETT 

Educational Storytelling - en annerledes filmplattform

Se filmen i en faglig ramme tilpasset din sektor

Mange voksne som jobber med barn og unge ønsker et faglig ramme rundt filmen for å lære av Emilies erfaringer. Dette har inspirert oss til å utvikle en helt ny metode for e-læring der Emilies stemme kombineres med fagkunnskap. Bli kjent med våre kunnskapsreiser for ansatte i skolen, barnehagen, tannhelse og NAV.

Om Alt det jeg er-prosjektet

Mer enn en film

Alt det jeg er-prosjektet jobber for en fremtid uten vold og overgrep mot barn. Emilie (18) har valgt å være åpen om hvordan det er å leve med traumer fra overgrep i barndommen. Her kan du lese mer om hvordan vi skal bidra til å skape endring ved å forsterke hennes stemme.

Ønsker du et anderledes verktøy til ditt arbeid mot vold og overgrep?

Se hvordan andre aktører har brukt "Alt det jeg er"

Flere kommuner og arbeidsplasser bruker nå Alt det jeg er-prosjektet i sitt arbeid mot vold og overgrep. Under nyheter kan du lese mer om hvordan politi, påtale, nav, kommuner og skoler har brukt prosjektet. Kanskje kan du finne inspirasjon til hvordan din kommune, arbeidsplass eller organisasjon kan bruke Alt det jeg er-prosjektet?

Emilie om Alt det jeg er-prosjektet

Emilie om Alt det jeg er-prosjektet

Nå er det snart fire år siden jeg ble med på Alt det jeg er-prosjektet. Jeg er veldig spent på filmpremieren, men føler allerede at jeg har bidratt med noe vesentlig. Ja, jeg er stolt av meg selv og av familien min for at vi har stått i det sammen.

Arranger en ledervisning:

Sett vold og seksuelle overgrep på agendaen i din kommune

Hva slags samtale ville oppstå om lederne i din kommune samlet seg og så historien til Emilie i felleskap? Hva kunne det bety for kommunens tverrfaglige arbeid mot vold og seksuelle overgrep? Hva ville de bringe med seg tilbake til arbeidsplassen sin?

Arranger en profesjonsvisning:

Ønsker du å sette vold og seksuelle overgrep i fokus på din arbeidsplass?

Ønsker du et verktøy for å kunne ta opp samtalen rundt vold og seksuelle overgrep på din arbeidsplass? "Alt det jeg er" åpner opp for vanskelig samtaler og kan samtidig øke innsikt og forståelse for barn og unge som har vært utsatt for vold og seksuelle overgrep.

Arranger en skolevisning:

Film som verktøy for å åpne opp for vanskelige samtaler