Se "Alt det jeg er" med klassen din

Er du lærer i 10. klasser eller på videregående? "Alt det jeg er er" en nær og sterk kinofilm som viser hvordan det er for en ung jente å leve med traumer etter overgrep i barndommen. Velger dere å se denne filmen så velger dere å forstå litt bedre hvordan det er å leve med traumer. Det skaper raushet. Velger denne filmen, så bringer dere den nasjonal samtale om vold og seksuelle overgrep inn i klasserommet. Det bryter tabu!

Foto: Andrea Gjestvang

ALT DET JEG ER passer for 10. klasse, for elever på videregående skole og for universitets-studenter. Det at Emilie (18) selv er ung gjør at ungdom lettere kan identifisere seg med henne og få en forståelse for hvordan det er å leve med traumer. På den måten kan Emilies opplevelser ha en stor relevans for andre unge som også strever med å få livet sitt på plass og samtidig bringe raushet og forståelse rundt utenforskap.

Det var lettere å snakke med elevene om overgrep enn det jeg trodde det ville være, sier assisterende rektor og lærer Borge Bringsværd ved Drøbak Montessori skole. Les mer om hvordan de brukte filmen til å snakke om overgrep her. Med filmen følger det en god samtaleguide, som er utviklet av Smiso Oslo. Når man booker en visning får man også tilgang til denne. Opplegget har fått svært gode tilbakemeldinger og via Emilies fortelling kan du som lærer åpne opp og bringe samtalen rundt vold og seksuelle overgrep inn i klasserommet ditt.

Alt det jeg er, fikk meg til å tenke at det faktisk er lettere å prate med elevene, enn det jeg hadde trodd. Vi hadde gode og seriøse samtaler med elevene om vold og overgrep.

– Assisterende rektor og lærer Borge Bringsværd ved Drøbak Montessori skole.
Visning av Alt det jeg er for 10. klasse i Frogn kommune

Mange lærere forteller at de ikke har den kunnskapen de trenger, for å møte elever som de er bekymret for eller som har overlevd overgrep, på en god måte. Vi ønsker at lærere som deltar på en skolevisning av Alt det jeg er, skal være trygge på sin egen kunnskap og handlingskompetanse slik at de kan møte ungdommer som trenger det på en god måte. Vi tilbyr derfor alle som ønsker, tilgang til vår digitale kunnskapsreise i god tid før visningen. Les mer om Educational Storytelling her.

Jeg håper at min historie kan bidra til at andre unge forstår at de ikke er alene om det. At det ikke er deres feil. Om vi kan være mere åpne så tror jeg mye av skammen kan bli borte, for man skammer seg jo når man må skjule det.

– Emilie Andrea, fra filmen Alt det jeg er

Ønsker du informasjon om skolevisning? Ta gjerne kontakt med oss