Digital visning av Alt det jeg er

Filmen om Emilie viser hvordan det er å leve som ung voksen, med traumer fra barndommen. Flere arbeidsplasser har sett filmen som et ledd i sin kompetanseheving i arbeidet mot vold og overgrep. Nå kan din arbeidsplass se "Alt det jeg er" digitalt via plattformen Educational Storytelling.

Skole, rettssystem, barnevern, psykiatri, nav osv. vil ha utbytte av Emilies historie, slik hun formidler den med egne ord.

– Dagbladet

Hvordan kan man se filmen digitalt?

Educational Storytelling er en lukket digital plattform som retter seg mot kommunal sektor for å gi kunnskap via dokumentarfilm. Det er kommunen eller arbeidsplassen som kjøper tilgang til plattformen slik at de ansatte kan logge seg på. Påloggingen skjer individuelt og hver ansatt kan enkelt logge seg på via sin egen maskin. Når man er innlogget vil man i en tidsbegrenset periode kunne se filmen. Dette kan være et godt alternativ til fagdager, planleggingsdager, generell kompetanseheving eller kurs.

Hva er en faglig ramme?

Vi har gode erfaringer med å "pakke" filmen inn i en faglig ramme tilpasset ønsker fra den enkelte kommune eller arbeidsplass.

Rammen kan eksempelvis består av et introduksjons-kapittel som setter filmen inn i en faglig kontekst tilpasset den enkelte arbeidsplass. Etter filmen kan det for eksempel være et oppgave-kapittel der de ansatte får tilgang til refleksjons-spørsmål. Vi kan også legge inn egne fagkapitler dersom du ønsker det. Vi har mulighet til å intervjue fageksperter eller hjelpe til å kople fageksperter inn vi webinar. Vi har en rekke fagintervjuer som allerede er laget for ansatte i barnehage og skole. Vi kan også lage intervjuer på bestilling dersom det er ønskelig. Se eksempel under for digital visning med faglig ramme for lærere.

eksempler på faglig ramme rundt filmen; her for lærere

Hvordan kan filmen oppleves kollektivt når alle ser den fra sin egen stue?

Selv om hver enkelt ser filmen på sin egen maskin, har vi tro på å skape en struktur som gjør at man fortsatt kan oppleve filmen kollektivt. Se for deg følgende: Alle på din arbeidsplass har blitt gitt tilgang til Educational Storytelling og kan logge seg på plattformen for å se filmen samtidig, for eksempel en mandag morgen.

Oppstart et satt til klokken 09:00 og da er de fleste i gang. Filmen varer i 75 minutter og det er lagt inn litt ekstra rom for de som trenger det, til å rekke neste post på programmet som er en felles samtale blant de ansatte.

Klokken 12:00 logger alle seg på arbeidsplassens foretrukne konferanse-verktøy, (zoom, teams, google classroom) og sammen diskuterer de filmen og refleksjons-spørsmålene som er tilgjengelig (eller følger sin egen diskusjons-mal). Kanskje ønsker dere å invitere en ekstern fagperson til å lede samtalen digitalt? Det er mange muligheter. Vi hjelper gjerne til med ideer.


Ønsker dere å snakke med regissøren etter filmvisningen?

Vi lager nå webinar-løsninger som gjør det mulig å møte regissør Tone Grøttjord-Glenne digitalt og stille spørsmål direkte. Dette avtaler vi enkelt i forkant.


Hvordan kan kommunen eller arbeidsplassen benytte Educational Storytelling som en del av sin formelle kompetanseheving?

Plattformen kommer med en administrativ løsning som gir kommunen eller arbeidsplassen mulighet til å følge med på deltagelsen til sine ansatte og på den måten måle faktiske gjennomføring opp mot målene i sine handlingsplaner.

Dette er et tema som er relevant for mange av våre yrkesgrupper. Tanken er at medlemmene som ser filmen, går tilbake til sin arbeidsplass og sprer budskapet i dokumentaren.

– Berit Hauan, midlertidig styreleder i FO Agder.

Hvem passer filmen for?

Filmen passer for alle som jobber med barn og unge. Alt det jeg er viser for første gang konsekvensene av hvordan det er å leve med traumer fra seksuelle overgrep i barndommen sett fra en ung person sitt perspektiv.

Tilbakemeldingene er at filmen fungerer som et speil for flere sektorer. Den viser blant annet hvordan det tverrfaglige arbeidet rundt Emilie fungerer, hvordan hun møtes av Nav-systemet, politi og påtale. Filmen tar også opp hvordan Emilie forsøkte å fortelle læreren sin om overgrepene, men at signalene hun sendte ikke ble plukket opp.

Vi har hatt flere kino-visninger for ulike sektorer og har samlet erfaringer fra de ulike visningene. Her kan du foreksemple se hvordan politiet, Førde kommune og Smiso, Lillesand kommune eller Nav Sandefjord gjennomførte sine visninger. Alle visningene finner du her.

Emilie sin historie griper tak i oss og gjør at man ikke kan snu seg bort. Kunnskapsreisen belyser viktige sider man som lærer må vite noe om i møte med barn som er utsatt for overgrep og krenkelser og alt veves på en flott måte sammen med Emilie og historien hennes.

– Margrete Tofte, sosiallærer på barneskole

Ønsker du informasjon om digital visning av filmen? Vi hører gjerne fra deg.