Digitale kunnskapsreiser

Alt det jeg er-prosjektet har det siste året jobbet med tunge aktører innenfor skole, barnehage, NAV og tannhelse. Resultatet er nå fire unike digitale læringsverktøy for ansatte i offentlig sektor og private arbeidsplasser.

Hva er en digital kunnskapsreise?

I en kunnskapsreise lar vi fag møte praksis ved at vi knytter relevant fagkunnskap til Emilies historie fra virkeligheten.

Det faglige innholdet utarbeides av en arbeidsgruppe med solid fagkompetanse fra den aktuelle sektoren og løftes inn på plattformen i en pedagogisk og brukervennlig oppstilling. Fagstoffet er knyttet tett til Emilies sin historie via dokumentarfilmen Alt det jeg er, dypdykk i filmens materialet og nye intervjuer.

Alle kunnskapsreisene har blitt pilotert og evaluert blant ansatte, og det er jobbet frem solide metoder for implementering.

Denne våren lanserer vi fire kunnskapsreiser på vår plattform!

Vold og overgrep for lærere, Vold og overgrep for barnehageansatte , Vold og overgrep for tannhelsepersonell og Gode brukemøter i NAV .

Les mer her om våre samarbeidspartnere

Emilie sin historie griper tak i oss og gjør at man ikke kan snu seg bort. Kunnskapsreisen belyser viktige sider man som lærer må vite noe om i møte med barn som er utsatt for overgrep og krenkelser og alt veves på en flott måte sammen med Emilie og historien hennes.

– Margrete Tofte, sosiallærer på barneskole

Educational Storytelling er en lukket digital plattform som retter seg mot kommunal sektor for å gi kunnskap via dokumentarfilm. Det er kommunen eller arbeidsplassen som kjøper tilgang til plattformen slik at de ansatte kan logge seg på. Påloggingen skjer individuelt og hver ansatt kan enkelt logge seg på via sin egen maskin. Kunnskapsreisene er et godt alternativ til fagdager, planleggingsdager og generell kompetanseheving.

Ønsker du informasjon om hvordan din arbeidsplass kan bruke en av våre kunnskapsreiser? Vi hører gjerne fra deg.