Arranger en ledervisning i din kommune

Hva slags samtale kan oppstå om lederne i din kommune samles for å se "Alt det jeg er"? Hva ville det bety for det tverrfaglige samarbeidet i kommunens arbeidet mot vold og seksuelle overgrep?

Ledervisning i Frogn kommune. Foto: Signe Fuglesteg Luksengard

Det er mange som jobber mot vold og seksuelle overgrep, og som daglig bidrar til at barn og unge blir ivaretatt. Vi tror at om engasjerte ledere kan møtes og i fellesskap oppleve hvordan det er å leve med traumer fra seksuelle overgrep i barndommen, sett fra en helt ung person sitt perspektiv, så kan det gi ny motivasjon til arbeidet de allerede gjør. Det kan gi nye perspektiver som lederne kan ta med seg tilbake til arbeidsplassene sine, det kan bygge nye tverrfaglige relasjoner mellom arbeidsplasser, og mellom arbeidsplasser og brukerne deres. En slik visning er med på å forsterke barn og unge sin stemme og kan bidra til å forsterke den nasjonale samtalen rundt vold og seksuelle overgrep.

Vi har alle godt av å se en sånn type film og ikke minst hvordan det berører enkelt menneske, familie, utdanningssamfunnet, skolesamfunnet, behandlingsapparatet, Nav, arbeid. Det berører et helt lokalmiljø egentlig. Det synes jeg er viktig å fokusere på, et overgrep som begås mot et menneske involverer utrolig mange og utrolig mange sektorer om vi skal jobbe godt.

– Anne Berit Lundeby, NAV Frogn

Hvem kan kommunen invitere? Enhetsleder i område, Oppvekst, BUF, skole, Helsestasjonen, Barnehagene, Skolene, SFO Skolehelsetjenesten, Familietjenesten, Ungdomsklubben, Ungdommens helsestasjon, Pedagogisk Psykologisk Tjeneste, Barneverntjenesten, Hjemmebaserte tjenester, Miljøarbeider tjenester, Enhet for rus- og psykiske helsetjenester, NAV, Barnevernvakt, Tannhelsetjenesten, Alarmtelefonen for barn og unge, Fastleger, Legevakt, Overgrepsmottak, Krise- og incestsenter, Kirkens familievernkontor, Politi, DPS, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Alternativ Til Vold, Tjenesteleder, Tverrfaglig gruppe, Boligkontoret.

Foto Stine Østby

Jeg håper at filmen bidrar til at man tør å spørre, i møter med barn. Man må tro at det forekommer og tørre å handle

– Lieneke de Laat, SLT-koordinator Ullensaker kommune

Ønsker du mer informasjon om hvordan du kan arrangere en ledervisning for din kommune? Vi hører gjerne fra deg