Profesjonsvisning

Vil du ta med arbeidsplassen din på meningsfull filmvisning?
"Alt det jeg er" gir et unikt utgangspunkt for styrke samtalen og kompetansen rundt vold og seksuelle overgrep på arbeidsplassen.

Lærere ved Drøbak Montessori ser "Alt det jeg er" sammen
Lærere ved Drøbak Montessori ser "Alt det jeg er" sammen. Foto: Stine Østby

Som regissør ønsket jeg å lage denne filmen for å gi en stemme til barn og unge som ikke blir sett, hørt eller trodd, slik at vi voksne kunne lære hvor viktig det er å være trygge og modige i vårt møte med barn. "Alt det jeg er" er den første norske filmen som viser langtidsvirkningene fra seksuelle overgrep og vold i barndommen, sett utelukkende fra en ung persons perspektiv. Vil det å se en historie fra virkeligheten, fra Emilies virkelighet, kunne bidra til endring? Vil det å lytte til henne, sette seg inn i Emilies sted, tørre å la seg berøre, gi ny kunnskap og handlingskompetanse? Emilies stemme er unik, sammen med sin familie deler hun hverdagen sin og utfordringene hun står ovenfor, slik at alle som jobber med barn og ungdom kan få en inngang til å forstå.

En nær og sterk film som viser bredden av konsekvenser for et ungt menneske som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Den inngripen det har i hennes utvikling både følelsesmessig og kognitivt, viser hvilken skade som blir påført både kropp, hjerte og sjel. Det rørte meg dypt og fikk meg til å se enda klarer hvor avgjørende det er at alle voksne som jobber med barn og unge har kunnskap om hva man skal gjøre når man oppdager eller mistenker at et barn er utsatt for vold og overgrep.

– Kjersti M. Finsrud, helsesykepleier i Frogn kommune/Drøbak Montessori.


Hvilke arbeidsplasser kan en slik film passe for? Jobber du i kommunen med barn og unge eller i en privat bedrift som yter tjenester for kommunen? Da passer denne filmen for din arbeidsplass.

Enhetsleder i område oppvekst/BUF/skole, NAV, Helsestasjonen, Barnehagene, Skolene/SFO Skolehelsetjenesten, Familietjenesten, Ungdomsklubben, Ungdommenshelsestasjon, Pedagogisk Psykologisk Tjeneste, Barneverntjenesten, Hjemmebaserte tjenester, Miljøarbeider tjenester, Enhet for rus- og psykiske helsetjenester, Barnevernvakt, Tannhelsetjenesten, Alarmtelefonen for barn og unge, Fastleger, Legevakt, Overgrepsmottak, Krise- og incestsenter, Kirkens familievernkontor, Politi, DPS, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Alternativ Til Vold, Tjenesteleder, Tverrfaglig gruppe, Boligkontoret, Lærere, ansatte i barnehager, NAV, helsestasjonen, helsevesen, fyktningssmottak, Institusjoner for psykisk psyke, insititusjoner for psykisk utviklingshemmede, politiet og barnevern.

Foto Stine Østby

Ønsker du informasjon om hvordan du kan organisere en profesjonsvisning? Ta gjerne kontakt