Ny metode for e-læring er tilgjengelig for lærere nå

E-læringsverktøyet "Vold og overgrep mot barn - Alt det jeg er" gir deg direkte kjennskap til Emilies erfaringer fra barneskolen før og etter at hun varslet læreren sin om overgrepene hun ble utsatt for av sin stefar. I tillegg får du tilgang til ekspert-intervju og fagstoff, refleksjons-oppgaver, relevante fagartikler og anerkjente ressurser. Kurset gjennomføres individuelt og tar ca 3-4 timer.

Montessori Frogn diskuterer etter Educational Storytelling
Lærere ved Montessori Frogn diskuterer etter Educational Storytelling. Foto: Egil Håskjold Larsen

Emilies stemme når 800 lærere i Arendal kommune

Arendal kommune er den første kommunen som har brukt Kunnskapsreisen for lærere til å kompetanseheve alle lærerne sine. Les mer om deres erfaringer her.

Jeg ble veldig sånn i tvil. Kan det virkelig være sant liksom? Men så lovet jeg henne at jeg skulle hjelpe henne så godt jeg kunne.

– Utdrag fra Kunnskapsreisen, Emilies lærer fra barneskolen.

Kunnskapsreisen ble til under arbeidet med kinofilmen "Alt det jeg er". I filmen forteller Emilie om hvordan det er for henne som ung voksen å leve med traumer etter overgrep i barndommen og vi får et nært innblikk i livet til Emilie fra hun er 18 til hun er 20 år. Under arbeidet med filmen forsto vi at Emilies erfaringer fra barneskolen, tiden før og etter at hun varslet om overgrepene, kunne gi viktig kunnskap til voksne som jobber med barn i skolen.

Med Educational Storytelling har vi funnet en metode som kan løfte Emilies stemme videre inn i skoleverket med skreddersydd kunnskap. Vår digitale kunnskapsreise om vold og seksuelle overgrep er unik i sin form og tilbyr en helt ny form for digital læring som lar fortellerkunst og fagkunnskap møtes, slik som teori og praksis møtes i en reell arbeidssituasjon.

Når man kan se noen som faktisk har opplevd det de snakker om, så tenker man mer med hjertet og hjernen.

– Ida Aurora Nystuen

I utviklingen av Kunnskapsreisen vold og seksuelle overgrep har vi hatt solide fagfolk med på laget: Universitetet i Sørøst-Norge ved Runi Børresen og Kari H. Nordberg, UNICEF ved Kristin Oudmayer, og Astrid Pettersen ved Statens Barnehus i Oslo har sørget for at prosjektet er faglig forankret og skreddersydd for lærere.

Kunnskapsreisen inneholder ekspert-intervju og fagstoff, refleksjonsoppgaver, relevante fagartikler og anerkjente ressurser. Reisen tar utgangspunkt i Emilie sin historie fra virkeligheten, med hovedfokus på hennes tid fra barneskolen. Du vil også få se klipp fra filmen "Alt det jeg er" som viser hvordan Emilie har det som ung voksen.

Opplegget er skreddersydd for lærere og tar rundt 3 til 4 timer å gjennomføre. Den er delt inn i 7 kapitler, og det er lagt opp til at man kan jobbe i økter. Brukeren kan logge seg på via PC, nettbrett eller mobil. Vår Kunnskapsreise har blitt testet ut blant lærerstudenter på Universitetet i Sørøst-Norge og blant lærere og helsesykepleiere i Frogn kommune. Les mer om hvordan Drøbak Montessori brukte kunnskapsreisen

Emilie sin historie griper tak i oss og gjør at man ikke kan snu seg bort. Kunnskapsreisen belyser viktige sider man som lærer må vite noe om i møte med barn som er utsatt for overgrep og krenkelser og alt veves på en flott måte sammen med Emilie og historien hennes.

– Margrete Tofte, sosiallærer på barneskole

Det var mange voksne rundt Emilie som ikke forsto hva som skjedde, eller valgte å ikke spørre Emilie om hva som plaget henne. Emilies lærer fra barneskolen sier at hun skulle ønske at hun hadde hatt verktøyene og kunnskapen til å kunne avdekke overgrepene. Emilies lærer Anne, har bidratt med sine erfaringer i Kunnskapsreisen og i et nært video-intervju setter hun ord på følelser mange lærere vil kjenne seg igjen i når hun beskriver tiden før, under og etter at overgrepene til Emilie ble avdekket.

Når barn og unge forteller, trenger vi voksne som kan lytte, tro og handle. Det er noe av det jeg vil bidra med i dette prosjektet.

– Emilie Andrea, fra Alt det jeg er

Det er heldigvis bred enighet om at vi trenger lærere som er trygge på hvordan de skal forebygge, avdekke og forholde seg til elever som har vært utsatt for vold og seksuelle overgrep. Samtidig vet vi at det fortsatt er mange voksne som mangler den kunnskapen og de verktøyene de trenger for å ivareta barn. Vårt mål er at vi kan være med å dekke dette behovet.

Arbeid mot vold og seksuelle overgrep er et lederansvar, og derfor var det viktig for oss å utvikle et digitalt system der kompetansehevingen av lærerne ble iverksatt og fulgt opp av kommunen selv.

– Tone Grøttjord-Glenne, regissør av "Alt det jeg er" og Kunnskapsreisen.

Det er kommunene som bestiller Kunnskapsreisen vold og seksuelle overgrep, og gjør den tilgjengelig for lærerne i sin kommune. Lærerne kan umiddelbart logge seg inn og bruke verktøyet. Kommunen vil få en administrator-rolle som gjør det mulig for dem å følge med på fremgangen til de ulike skolene. Opplegget kommer med et rapporteringssystem som enkelt gir kommunen mulighet til å kartlegge kompetansehevingen i sin kommune.

I 2016 endret Kunnskapsdepartementet rammeplanene for lærerutdanningen. Det er nå et krav at lærerstudenter og lærere skal ha nødvendig kunnskap om vold og seksuelle overgrep. Med Educational Storytelling har vi skapt et verktøy som hjelper fremtidige lærere og lærere å få denne kunnskapen.

Kontakt oss for mer informasjon om Kunnskapsreisen vold og seksuelle overgrep