Emilies stemme når 800 lærere i Arendal kommune

Arendal kommune kompetansehever alle lærerne sine på tema vold og overgrep, via det digitale verktøyet Educational Storytelling som bygger på Emilies erfaringer og filmen Alt det jeg er.

BTI leder i Arendal kommune Elisabeth Nærestad ble først kjent med Alt det jeg er-prosjektet da hun var på en nasjonal konferanse om bedre tverrfaglig samarbeid rundt barn og unge. Der fikk hun se filmen Alt det jeg er om Emilie, som viser hvordan det er for en helt ung person å leve med traumer etter å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep i barndommen. I mars ble filmen sluppet på kino og flere i Arendal kommune fikk mulighet til å se filmen og lære av erfaringene til Emilie.

Kort tid etter kontaktet BTI leder Nærestad oss. Hun ønsket å bruke det nye e-læringsverktøyet som et ledd i kommunenes handlingsplan for vold og overgrep. Nå har 800 lærere fått tilgang til verktøyet og i denne artikkelen deler BTI-leder Nærestad, skolesjef i Arendal og rektor på Rykene skole av sine erfaringer med Educational Storytelling.

Elisabeth Nærestad med to bronsestatuer av barn med Pollen, Arendal i bakgrunnen

Kunnskapsreisen om Emilie snakker både til hodet og hjertet og det tror jeg er veldig viktig for å klare å mobilisere motet som trengs for å avdekke og avverge overgrep mot barn.

– BTI leder i Arendal kommune Elisabeth Nærestad. Foto: Inger Elise Nipedal

Educational Storytelling

Det helt nye e-læringsverktøyet er utarbeidet sammen med Universitetet i Sørøst-Norge, Statens barnehus i Oslo og Unicef og er skreddersydd for lærere. Gjennom 7 kapitler blir du kjent med Emilie og du får høre om hennes erfaringer fra da hun var 12 år og fortalte læreren sin om overgrepene hun ble utsatt for hjemme.

Hvert kapittel utdypes med video-intervju med anerkjente fagpersoner, refleksjons-oppgaver, lenker til artikler og kjente verktøy som for eksempel snakke.no. I tillegg får du møte Emilie som ung voksen gjennom klipp fra filmen Alt det jeg er.

I lenken under kan du lese intervju med nøkkelpersoner i Arendal om Educational Storytelling: BTI-leder, rektor og skolesjef snakker om sine erfaringer.

Vi ønsket å lage et annerledes e-læringsverktøy som åpnet opp for kunnskap på en helt ny måte. Ved hjelp av Emilie sin historie fra virkeligheten, fant vi en metode som både kunne berøre og gi en ny inngang til et solid faglig innhold.

– Tone Grøttjord-Glenne

Ønsker du informasjon om Educational Storytelling, vi hører gjerne fra deg