Vi er mange

Alt det jeg er-prosjektet har gjennom fire år vokst til å bli et stort nasjonalt prosjekt. Det kan vi takke partnerne våre for. Takk for tiden, erfaringene, kunnskapen og hjerterommet dere har delt med oss. Takk for økonomisk støtte. Takk for at dere står stødig sammen med oss for å løfte Alt det jeg er-prosjektet ut i hele landet. Vi gleder oss til den videre reisen!