Thon Hotell Arena, Lillestrøm, 05. desember - 06. desember - 2019

Bedre Tverrfaglig Innsats

Bufdir, Helsedirektoratet og regionale kompetansesentrene på rusfeltet samarbeider om Bedre Tverrfaglig Innsats konferansen om inkluderende fellesskap og tverrfaglig samarbeid. De viser "Alt det jeg er" for å sette fokus på hvordan lykkes bedre med tverrfaglig samhandling rundt utsatte barn og unge.