Colosseum 4, Oslo
Mandag 9. mars, klokken 17:00

Berit Kjøll

President i Norges Idrettsforbund

Berit Kjøll og idrettsforbundet forsterker Emilies stemme og innleder filmvisningen på Colosseum med en kort appell.

Berit Kjøll forsterker Emilies stemme

"Barn og ungdom som har blitt utsatt for seksuelt misbruk er også med i idretten. Hvordan kan vi som trenere og ledere sikre «Idrettsglede for alle? Få med deg den sterke historien om Emilie». Berit Kjøll

Foto: Andrea Gjestvang

Kort om filmen:

Emilie (18) vil ta et oppgjør med den vonde barndommen, men møter en vegg av stillhet. Er det mulig å gå videre uten å bli sett og hørt? Emilie bærer på en barndom preget av seksuelle overgrep, frykt og taushet. Nå er hun endelig myndig, og ønsker å leve et vanlig liv. Men er samfunnet klar til å ta imot henne? «Alt det jeg er» viser - som første norske film - konsekvensene av seksuelle overgrep i barndommen, sett utelukkende gjennom øynene til et ungt menneske. Dette er historien om en usedvanlig modig ung kvinne på vei til forsoning. Se trailer under.

Tilhører du et idrettslag utenfor Oslo og ønsker å se filmen? Ta kontakt