Aurora kino i Tromsø

Jon Håkon Schultz

Professor i pedagogisk psykologi ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT

Traumeinformert undervisning handler om å tilrettelegge opplæringen slik at elever utsatt for traumer kan få best mulig skoletrivsel og læringsutbytte. Ikke vær redd! Ikke vær redd for å undervise om seksuelle overgrep. Ikke vær redd for at elever skal betro seg til deg.

Jon Håkon forsterker Emilies stemme

Foto: Andrea Gjestvang

Kort om filmen:

Emilie (18) vil ta et oppgjør med den vonde barndommen, men møter en vegg av stillhet. Er det mulig å gå videre uten å bli sett og hørt? Emilie bærer på en barndom preget av seksuelle overgrep, frykt og taushet. Nå er hun endelig myndig, og ønsker å leve et vanlig liv. Men er samfunnet klar til å ta imot henne? «Alt det jeg er» viser - som første norske film - konsekvensene av seksuelle overgrep i barndommen, sett utelukkende gjennom øynene til et ungt menneske. Dette er historien om en usedvanlig modig ung kvinne på vei til forsoning. Se trailer under.