Det er faktisk lettere å prate med elevene om overgrep enn det jeg hadde trodd.

Våren 2019 gjennomførte Drøbak Montessori en pilot i samarbeid med Alt det jeg er-prosjekt. De ansatte gjennomførte Educational Storytelling og etterpå så de Alt det jeg er på Drøbak kino sammen med 9. og 10.klasse. Målet var at de ansatte skulle lære mer om vold og seksuelle overgrep og åpne opp for samtaler om tematikken med elevgruppene etter filmvisningen.

Lærere ved Drøbak Montessori gjennomgår refleksjonsoppgavene fra Kunnskapsreisen i fellesskap

Vår 2019 ble både en tidlig versjon av Educational Storytelling og filmen "Alt det jeg er" ferdigstilt. Da var verktøyene på plass slik at Alt det jeg er-prosjektet kunne testes med en skolepartner. Drøbak Montessori er ofte med som test-gruppe for Sant & Usants filmer og tillit var derfor allerede etablert mellom skolen og filmselskapet. Borge Bringsværd, lærer og assisterende rektor ved Drøbak Montessori, mente at dette prosjektet var en god start for å få i gang en bevisstgjøring rundt tema. Pilotprosjektet ble igangsatt i slutten av april 2019.

Drøbak Montessori barne og ungdomsskole har 28 lærere. Syv ansatt fikk tilbudet å delta, fire lærer og tre helsesykepleiere. Lærerne som deltok var lærerne til 9. og 10. klasse som senere skulle være med på visningen av filmen "Alt det jeg er".

Lærerne fikk to uker til å gjennomføre kurset. Etter prøveperioden ble lærerne samlet til en fagsamtale ledet av Tone Nilsen fra Krisesenter i Frogn. De gikk gjennom noen av refleksjonsoppgavene fra Educational Storytelling i plenum og diskuterte skolens rutiner, eller manglende rutiner, for å melde om bekymringssaker. Denne fagsamtalen ble holdt cirka en uke før elevene i 9. og 10.klasse skulle se filmen “Alt det jeg er”, med mål om at lærerne skulle være bedre rustet til å prate om tematikken med elevene og være rustet til samtaler dersom noen elever hadde egne hemmeligheter som de ønsket å fortelle om i etterkant. Støttesenter mot incest og overgrep i Oslo (SMISO Oslo) utarbeidet en samtaleveileder som lærerne kunne bruke for videre dialog med elevene.

Vi har en plan for brannvern, førstehjelp og livredning som vi er pålagt å følge opp hvert år og ofte med kurs. Men vi gjør aldri noe fast rundt dette tema (vold og seksuelle overgrep). Jeg tenker at dette må inn i et årshjul.

– Borge Bringsværd, lærer og assisterende rektor ved Drøbak Montessori
Montessori Frogn diskuterer etter Educational Storytelling
Lærere ved Montessori Frogn diskuterer etter Educational Storytelling. Foto: Egil Håskjold Larsen

Filmen og samtaleveilederen hjalp å åpne opp dialog om vold og overgrep blant lærere og elevene. Lærere følte seg bedre rustet til å ta opp et tema som tidligere virket tungt og vanskelig. Lærer og assisterende rektor Borge Bringsvært sier i etterkant at det faktisk var lettere å prate med elevene enn det han først hadde tenkt. Det gikk an å ha gode seriøse samtaler med elevene om vold og overgrep. Jeg fikk noen a-ha opplevelser rundt dette.

Etter gjennomføring av pilot-prosjektet forteller Borge at det er stor enighet blant deltagerne på skolen om at det er viktig for lærere å sette av tid for å øke kompetansen rundt vold og overgrep og bli bedre rustet til å hjelpe utsatt barn og ungdom: «Alle synes det var viktig og de hadde en god opplevelse. De rapporterer at de har lært noe og føler seg bedre rustet. At Alt det jeg er-prosjektet har truffet lærere er helt sikkert.»

Lærere ved Drøbak Montessori ser "Alt det jeg er" sammen
Lærere ved Drøbak Montessori ser "Alt det jeg er" sammen. Foto: Stine Østby

I etterkant av filmvisningen brukte vi diskusjonsguiden som Smiso har laget for filmen. Vi satt i grupper og diskuterte eksempelvis forskjellen mellom voldtekt og seksuelle overgrep. Vi hadde virkelig noen gode samtaler.

– - Borge Bringsværd

Ta gjerne kontakt hvis du ønsker å bruke Alt det jeg er-prosjektet på din skole: