«Alt det jeg er»

«Alt det jeg er» er ikke bare en film, men et nasjonalt endringsprosjekt som gir voksne som jobber med barn og unge kunnskap om vold og seksuelle overgrep. Ved å få et nært og usminket innblikk i en historie fra virkeligheten, gir prosjektet innsikt og refleksjon, kunnskap og handlingskompetanse på en ny måte.

Det rørte meg dypt og fikk meg til å se enda klarer hvor avgjørende det er at alle voksne som jobber med barn og unge har kunnskap om hva man skal gjøre når man oppdager eller mistenker at et barn er utsatt for vold og overgrep.

– Kjersti M. Finsrud, helsesykepleier

Vi er overbevist om at det er nødvendig å berøre om man skal klare å åpne opp for de vanskelige samtalene, gi ny energi og motivasjon i kompliserte tema eller åpne opp for kunnskap.

Alt det jeg er-prosjektet er bygget rundt dokumentarfilmen om Emilie og har klare mål for hva slags endring vi skal jobbe for. Filmen viser for første gang konsekvenser av seksuelle overgrep fra barndommen sett utelukkende gjennom øynene til et ungt menneske. Her kan du lese mer om hvordan prosjektet startet.

Foto Stine Østby

Hva kan Alt det jeg er-prosjektet bidra til, i arbeidet mot vold og overgrep:


1. Sette vold og overgrep på agenda

Sjette mars 2020 kommer «Alt det jeg er» på kino over hele landet. Med kinodistribusjon følger mediedekning, og med mediedekning når tematikken inn i hus og hjem. Målet vårt er at så mange aviser, radio og tv-stasjoner, bloggere og podcasts skriver om vold og overgrep i denne perioden.

Vi håper at de vil fokusere på at flere voksne som jobber med barn får kunnskap til å se tro og handle, at de løfter frem utsatte som har klart å snu livet sitt til noe bra etter at overgrepene har blitt avdekket, at de fokuserer på hvor mange barn som nå har fått opplæring i hva som er overgrep. Dette tror vi er preventivt i seg selv.

Til sist håper vi at de skriver om om utenforskap og viktigheten raushet slik at vi som samfunn kan klare å ta bedre i mot unge voksne som lever med langtidsvirkningene av overgrep. Alle som velger å se filmen og prate om tematikken etterpå er med på å bryte taushet rundt tematikken og sette overgrep på agenda."

2. Gi kommuner, arbeidsplasser og skoleklasser et nytt verktøy i arbeidet mot vold og overgrep.

Ledervisninger har blitt et tydelig konsept i denne delen. Flere kommuner har arrangert tverrfaglige visninger av filmen der ledere for kommunale arbeidsplasser som jobber med barn og unge har samlet seg for å se filmen og samtale videre rundt de ulike temaene som filmen tar opp. Les mer om ledervisninger, og hvordan din kommune kan gjennomføre en ledervisning her.

Noen arbeidsplasser ønsker å se filmen sammen med sine kollegaer. Da kan vi tilby profesjonsvisninger. Vi har så langt satt opp visninger for NAV, lærere, politi og barnevern. Les mer om profesjonsvisninger her.

Med Alt det jeg er-prosjektet vil vi fortelle de unge at de ikke er alene, hverken med å ha vært utsatt for overgrep eller i utenforskapet og traumene de kanskje lever med i etterkant. Vi tror også at filmen evner å skape rauset og forståelse. Skolevisninger er viktig for oss, les mer her om hvordan du kan se filmen med din skoleklasse. (10. klasse og VGS)

3. Gi skreddersydd og målrettet kunnskap og handlingskompetanse gjennom en helt ny metode for digital læring.

Under arbeidet med filmen så vi at det var et stort potensialet til å bruke utdrag fra filmen/råmaterialet til å skreddersy kunnskap til spesifikke målgrupper. Vi begynte derfor å utvikle en helt ny metode for e-læring og er nå ferdig med en digital kunnskapsreise for lærere.

Det som skiller vår metode fra annen e-læring er at du blir du kjent med Emilie, en person fra virkeligheten, som gjennom klipp fra filmen deler av hvordan hun har det som ung voksen. I tekst forteller Emilie om tiden fra da hun var 11 og 12 år og vi guider deg gjennom syv kapiteler, fra tiden på skolen før overgrepene ble avdekket, hvordan seksualitetsundervisningen ble avgjørende for at hun varslet, øyeblikket da hun bestemte seg for å fortelle, veien til Statens Barnehus i Oslo, tiden på skolen etter anmeldelsen blant mer.

Emilies stemme er nøye kombinert med fagkunnskap og intervju med fageksperter som evner å løfte frem de ulike problemstillingene som er knyttet til lærer-profesjonen, og vi har skreddersydd innholdet for å gi kunnskap og handlingskompetanse i tråd med kravet fra kunnskapsdepartementet. Les mer om Educational Storytelling her


Foto: Andrea Gjestvang

Ønsker du å bruke Alt det jeg er prosjektet i ditt arbeid mot vold og overgrep? Ta gjerne kontakt med oss