Alt det jeg er - Mer enn en film

Alt det jeg er ble til fordi vi ønsket å lage en film som kunne bidra inn i kampen mot vold og overgrep mot barn. Filmen har blitt til et stort endrings-prosjekt og sammen med Emilie jobber vi målrettet for å oppnå konkret endring. Les mer om hva vi gjør og hvordan du kan bidra.

Foto: Andrea Gjestvang

Vi tror på dokumentarfilmens kraft til å skape endring

– Tone Grøttjord-Glenne, regissør av Alt det jeg er

Mer enn en film.

Alt det jeg er har vokst til å bli et vesentlig nasjonalt endrings-prosjekt som nå blir brukt av mange aktører. I løpet av de neste to årene har vi klare målsetninger for hvordan vi, sammen med Emilie, kan bidra inn i arbeidet mot vold og overgrep og øke forståelsen av hvordan det er å leve med traumer fra barndommen. Arbeidet med endringsprosjektet for 2020 er finansiert av DAM og i samarbeid med Norske Kvinners Sanitetsforening.

Det er en vekker å høre noen fortelle med egne ord hvordan en ødelagt barndom manifesterer seg seinere i livet. Endringsprosjektet er tvingende nødvendig.

– Dagbladet, Inger Bentzrud

Bryte tabu, gi kunnskap og bidra til raushet


Vi skal bidra til å bryte de tabu som eksisterer rundt vold og overgrep mot barn. Filmen Alt det jeg er og Emilies stemme vil hjelpe deg til å forstå litt bedre hvordan det er å leve med traumer fra barndommen. Det blir lettere å forstå både hvordan det er for den som har blitt utsatt for overgrepene, men også for familien som står rundt. Det skaper raushet! Om du ser filmen og samtidig velger å snakke om filmen eller tema i etterkant; til partneren deres, til barna deres eller arbeidskollegaene så bidrar dere til den nasjonal samtale om tema vold og seksuelle overgrep. Det bidrar til å bryte tabu!

Vi skal bidra til at andre som har egne erfaringer med vold og overgrep skal vite at de ikke er alene og få mot til å fortelle om sine opplevelser slik at de kan få den hjelpen de trenger. Det tar 17 år i snitt før utsatte klarer å fortelle om overgrepene de har vært utsatt for. Det er alt for lenge. Filmen er derfor tilgjengelig digitalt for skoleklasser og vi har gode samtale-guider som klassen kan bruke til å snakke om tema i etterkant. Vi tilbyr gratis e-læringskurs for lærerne til alle skoler som skal se filmen sammen med elevgruppene sine.

Sette søkelyset på vold og overgrep i media. I mars 2020 ble «Alt det jeg er» satt opp på kino over hele landet. Med kinodistribusjon fikk vi mye mediedekning og på den måten kunne vi bidra til å løfte tematikken inn i hus og hjem, venterom og lunch-rom. Vi jobber fortløpende med å bidra til at så mange aviser, radio og tv-stasjoner, bloggere og podcasts tar opp tematikken vold og overgrep. Vi tror media dekning har en viktig preventiv rolle og bidrar til å bryte tabu.


Vi skal løfte Emilies stemme inn i offentlig etat for å gi kunnskap og refleksjon til voksne som jobber med barn og unge. Flere arbeidsplasser fra ulike sektorer har allerede sett filmen og tilbakemeldingene har vært veldig gode. Inspirert av dette har vi i samarbeid med fagmiljøene i de ulike sektorene, utviklet e-læringskurs som kombinerer klipp fra filmen og råmaterialet med skreddersydd fagkunnskap tilpasset hver enkelt sektor.

Vi skal gi kunnskap til profesjons-studenter som utdanner seg til å jobbe med barn og unge. Flere universitet og høyskoler skal bruke filmen og e-læringskursene våre som som undervisningsmateriell fra høsten; Tannpleie, barnevern, sosionom og lærer-studie er noen av dem.

Hva har vi oppnådd så langt?

Sammen med Emilie og flere engasjerte samarbeidspartnere har vi jobbet for å implementere endringsprosjektet siden januar 2020. Vi er stolt av resultatene våre så langt og ser frem til å jobbe videre for en fremtid uten vold og overgrep mot barn.


214 000 har sett traileren på nett. Traileren fokuserer på den utsatte sin rett til å fortelle sin historie og om empowerment som kan ligge i det å bryte tabu. Den viser tydelig at overgrep mot barn skjer og hva slags effekt det har på det videre livet for den utsatte. Traileren bidrar i seg selv til å bryte tabu.

6000 har sett filmen på kino. Pga Covid 19 fikk filmen kun 7 dager ordinær kinovisning. Flere rakk å ta turen innom sin kino i løpet av den uken. Vi hadde også flere lukkete kinovisninger i forkant, for arbeidsplasser som aktivt bruker filmen som et ledd i sin kompetanseheving. Eksempler på slike arbeidsplasser er politi, nav, helsestasjoner, konfliktråd, frivillige organisasjoner, barnevern, kommuneledere osv. Her kan du lese mer om et utvalg slike visninger. Nå som samfunnet åpner opp igjen, er det mulig for arbeidsplasser å booke lukkete visninger av filmen og flere kinoer skal vise filmen i løpet av høsten.

40 arbeidsplasser så Alt det jeg er digitalt i løpet av mai og juni 2020. Alt det jeg er, er nå tilgjengelig digitalt og på den måten kan arbeidsplasser fortsette å bruke filmen til kompetanseheving. Vi har i den forbindelse utarbeidet faglige rammer for ulike sektorer, slik at arbeidsplassene kan jobbe strukturert med filmen i etterkant. Vi har fortløpende dialog med arbeidsplasser og kommuner som ønsker å se filmen med en tilpasset faglig ramme.

1200 lærere har brukt e-læringskurset vårt for lærere, slik at de kan se, tro og handle riktig i møte med barna i sine klasserom. Vi er i dialog med flere kommuner som også ønsker å bruke e-læringsverktøyet vårt i sitt arbeid med kompetanseheving.


10 høyskoler/universitet skal bruke filmen og e-læringskursene som en del av undervisningen i skoleåret 2020/21 og jobbe strukturert med Alt det jeg er-prosjektet i sin undervisning om vold og overgrep. Vi er fortløpende i dialog med flere universitet og høyskoler. Studiestedet betaler for tilgang til filmen, mend e-læringsverktøyet er gratis for studenter. Målet vårt er å bidra til at alle nyutdannede som skal ut i yrker der de jobber med barn og unge skal ha kunnskap og refleksjon rundt vold og overgrep.

2000 skoleungdom ser Alt det jeg er på kino. På denne måten gir vi kunnskap om vold og overgrep til ungdom og bidrar til å bryte tabu. Til nå har ca 600 skoleelever sett filmen Alt det jeg er. Det er planlagt visninger for ca 1000 elever gjennom DKS Oslo og ca 500 gjennom Bergen internasjonale filmfestival. Dette er en viktig målgruppe for oss og vi har et solid opplegg rundt visningene. Det tilbys samtale-guider for elever/lærere og e-læringskurs for lærerne til kompetanseheving i forkant av visningene.

Alt det jeg er fikk mye pressedekning av nasjonale aviser, lokale aviser, fagblader, tv og radio. Filmen mottok flotte anmeldelser som igjen førte til positiv oppmerksomhet rundt tematikken. Her kan du lese hva pressen skriver.

Flere digitale kunnskapsreiser blir til i samarbeid med solide fagmiljø. Vi har produsert eller er i gang med å produsere faglig ramme for filmen og/eller e-læringskurs for og i samarbeid med ulike sektorer som skole, barnehage, Nav, tannhelsepersonell, barnevern og politi. Les mer her. At sektorer satser på vår metode for e-læring og ser verdien av Emilies stemme er betydningsfullt for oss. Det foreligger nå en pilot-avtale mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og Alt det jeg er-prosjektet som innebærer produksjon av e-læringskurs som kombinerer Emilies erfaringer med NAV-systemet med fagkunnskap skreddersydd for NAV ansatte. E-læringskurset omfatter Brukerens mulighet til medvirkning, veilederens handlingsrom og traumeforståelse. Målet på sikt er at alle 9000 NAV-veiledere skal se filmen og bruke e-læringsverktøyet som en del av sin kompetanseheving.

Vi er et viktig verktøy for aktører som jobber mot vold og overgrep. Prosjektet brukes og forsterkes av andre aktører og på den måten er vi et viktig verktøy for fagmiljø som jobber mot vold og overgrep. Vi har deltatt i webinar i samarbeid med Stine Sofie stiftelse og vi har vært en del av programmet på store konferanser.

Vi fremmer andre aktører som jobber mot vold og overgrep, ved at vi løfter frem ressurser, fagfolk, artikler osv i våre kunnskapsreiser.

Amanda-nominert 2020 for beste dokumentarfilm og deltagelse på flere store internasjonale filmfestivaler.

Emilie har blitt nominert til Årets jentepris som deles ut av Plan International Norge

Prosjektet i sin helhet framstilles som nybrottsarbeid omkring overgrep, og kan brukes som verktøy for voksne som arbeider med barn og unge, under mottoet å «se, tro og handle».

– Vilde Herland, Periskop

Ønsker du å bruke Alt det jeg er prosjektet? Vi vil gjerne høre fra deg.