Alt det jeg er - Mer enn en film

Alt det jeg er ble til fordi vi ønsket å lage en film som kunne bidra inn i kampen mot vold og overgrep mot barn. Filmen har blitt til et stort endrings-prosjekt og sammen med Emilie jobber vi målrettet for å oppnå konkret endring. Les mer om hva vi gjør og hvordan du kan bidra.

Foto: Andrea Gjestvang

Vi tror på dokumentarfilmens kraft til å skape endring

– Tone Grøttjord-Glenne, regissør av Alt det jeg er

Mer enn en film.

Alt det jeg er har vokst til å bli et vesentlig nasjonalt endrings-prosjekt som nå blir brukt av mange aktører. I løpet av de neste to årene har vi klare målsetninger for hvordan vi, sammen med Emilie, kan bidra inn i arbeidet mot vold og overgrep og øke forståelsen av hvordan det er å leve med traumer fra barndommen.

Det er en vekker å høre noen fortelle med egne ord hvordan en ødelagt barndom manifesterer seg seinere i livet. Endringsprosjektet er tvingende nødvendig.

– Dagbladet, Inger Bentzrud

Bryte tabu, gi kunnskap og bidra til raushet


Emilies stemme har kraft til å bryte de tabu som eksisterer rundt vold og overgrep mot barn. Ved at du velger å se denne filmen så velger du samtidig å forstå litt bedre hvordan det er å leve med traumer fra barndommen. Du velger å forstå litt bedre hvordan det er både for den som har blitt utsatt for overgrepene, men også for familien som står rundt. Det skaper raushet! Om du velger denne filmen og samtidig velger å snakke om filmen eller tema i etterkant; til partneren deres, til barna deres eller arbeidskollegaene så bidrar dere til den nasjonal samtale om tema vold og seksuelle overgrep. Det bryter tabu! Se hvem som forsterker Emilies stemme

Vi skal løfte Emilies stemme inn i offentlig etat for å gi kunnskap og refleksjon til voksne som jobber med barn og unge. Mange arbeidsplasser har sett filmen allerede og tilbakemeldingene er enorme. Ønsker du å se filmen med din arbeidsplass så ta kontakt med oss. Filmen kan sees på kino eller digitalt via vår plattform Educational Storytelling.

Vi skal gi kunnskap til profesjons-studenter som utdanner seg til å jobbe med barn og unge. Flere universitet og høyskoler har filmen som pensum fra høsten; Tannpleie, barnevern, sosionom og lærer-studie er noen av dem. Ønsker du å bruke filmen eller kunnskapsreisene våre som læremiddel på ditt studie? Ta kontakt med oss.

Vi skal bidra til at andre som har egne erfaringer med vold og overgrep skal vite at de ikke er alene og få mot til å fortelle om sine opplevelser slik at de kan få den hjelpen de trenger. Det tar 17 år i snitt før utsatte klarer å fortelle om overgrepene de har vært utsatt for. Det er for lenge. Filmen er derfor tilgjengelig digitalt for skoleklasser og vi har gode samtale-guider som klassen kan bruke til å snakke om tema i etterkant.

Sette søkelyset på vold og overgrep i media I mars 2020 ble «Alt det jeg er» satt opp på kino over hele landet. Med kinodistribusjon fikk vi mye mediedekning og på den måten kunne vi bidra til å løfte tematikken inn i hus og hjem, venterom og lunch-rom. Vi jobber fortløpende med å bidra til at så mange aviser, radio og tv-stasjoner, bloggere og podcasts tar opp tematikken vold og overgrep. Vi tror media dekning har en viktig preventiv rolle.


Foto Stine Østby

Prosjektet i sin helhet framstilles som nybrottsarbeid omkring overgrep, og kan brukes som verktøy for voksne som arbeider med barn og unge, under mottoet å «se, tro og handle».

– Vilde Herland, Periskop

Ønsker du å bruke Alt det jeg er prosjektet i ditt arbeid mot vold og overgrep? Ta gjerne kontakt med oss

Hva har vi oppnådd så langt?

Her kan du lese litt mer om hva vi har oppnådd siden premieren vår på kino mars 2020.