Alt det jeg er - Mer enn en film

Alt det jeg er ble til fordi vi ønsket å lage en film som kunne bidra inn i kampen mot vold og overgrep mot barn. Filmen har blitt til et stort endrings-prosjekt og sammen med Emilie jobber vi målrettet for å oppnå konkret endring. Les mer om hva vi gjør og hvordan du kan bidra.

Foto: Andrea Gjestvang

Vi tror på dokumentarfilmens kraft til å skape endring

– Tone Grøttjord-Glenne, regissør av Alt det jeg er

Mer enn en film.

Alt det jeg er har vokst til å bli et vesentlig nasjonalt endrings-prosjekt. Etter at filmen ble lansert i 2020 vises den fortsatt på kino og vi ser at stadig flere aktører bruker endringsprosjektet vårt som en del av sitt arbeid. Vi gleder oss til å jobbe videre med målsetningene våre i 2023 slik at vi, sammen med Emilie og samarbeidspartnerne våre, kan bidra inn i arbeidet mot vold og overgrep, og øke forståelsen av hvordan det er å leve med traumer fra barndommen.

Det er en vekker å høre noen fortelle med egne ord hvordan en ødelagt barndom manifesterer seg seinere i livet. Endringsprosjektet er tvingende nødvendig.

– Dagbladet, Inger Bentzrud

Bryte tabu, gi kunnskap og bidra til raushet


Vi skal bidra til å bryte de tabu som eksisterer rundt vold og overgrep mot barn. Filmen Alt det jeg er og Emilies stemme vil hjelpe deg til å forstå litt bedre hvordan det er å leve med traumer fra barndommen. Det blir lettere å forstå både hvordan det er for den som har blitt utsatt for overgrepene, men også for familien som står rundt. Det skaper raushet! Om du ser filmen og samtidig velger å snakke om filmen eller tema i etterkant; til partneren deres, til barna deres eller arbeidskollegaene så bidrar dere til den nasjonal samtale om tema vold og seksuelle overgrep. Det bidrar til å bryte tabu!

Vi skal bidra til at andre som har egne erfaringer med vold og overgrep skal vite at de ikke er alene og få mot til å fortelle om sine opplevelser slik at de kan få den hjelpen de trenger. Det tar 17 år i snitt før utsatte klarer å fortelle om overgrepene de har vært utsatt for. Det er alt for lenge. Filmen er derfor tilgjengelig digitalt for skoleklasser og vi har gode samtale-guider som klassen kan bruke til å snakke om tema i etterkant. Vi tilbyr gratis e-læringskurs for lærerne til alle skoler som skal se filmen sammen med elevgruppene sine.

Sette søkelyset på vold og overgrep i media. I mars 2020 ble «Alt det jeg er» satt opp på kino over hele landet. Med kinodistribusjon fikk vi mye mediedekning og på den måten kunne vi bidra til å løfte tematikken inn i hus og hjem, venterom og lunch-rom. Vi jobber fortløpende med å bidra til at så mange aviser, radio og tv-stasjoner, bloggere og podcasts tar opp tematikken vold og overgrep. Vi tror media dekning har en viktig preventiv rolle og bidrar til å bryte tabu.


Vi skal løfte Emilies stemme inn i offentlig sektor og arbeidsplasser for å gi kunnskap og refleksjon til voksne som jobber med barn og unge. Dette skal vi gjøre ved hjelp av digitale kunnskapsreiser som kombinerer klipp fra filmen (og råmaterialet) med relevant fagkunnskap skreddersydd de ulike sektorene. Skole, barnehage, NAV, Tannhelse og barnevern.

Vi skal gi kunnskap til profesjons-studenter via digitale kunnskapsreiser

Hva har vi oppnådd så langt?

Sammen med Emilie og flere engasjerte samarbeidspartnere har vi jobbet for å implementere endringsprosjektet siden januar 2020. Vi er stolt av resultatene våre så langt og ser frem til å jobbe videre for en fremtid uten vold og overgrep mot barn.


214 000 har sett traileren på nett. Traileren fokuserer på den utsatte sin rett til å fortelle sin historie og om empowerment som kan ligge i det å bryte tabu. Den viser tydelig at overgrep mot barn skjer og hva slags effekt det har på det videre livet for den utsatte. Traileren bidrar til å bryte tabu.

Mer enn 8000 sett filmen på kino. Pga Covid 19 fikk filmen kun 7 dager ordinær kinovisning. Flere rakk å ta turen innom sin kino i løpet av den uken. Vi hadde også flere lukkete kinovisninger i forkant, for arbeidsplasser som aktivt bruker filmen som et ledd i sin kompetanseheving og utover året har vi hatt mange Covid-tilpassede kinovisninger i regi av arbeidsplasser, engasjerte kinosjefer og kommuner. Både politi, nav, helsestasjoner, konfliktråd, frivillige organisasjoner, barnevern, kommuneledere osv har sett filmen på kino. Her kan du lese mer om et utvalg slike visninger. Høsten 2022 og vinteren 2023 arrangerer vi flere kinovisninger og tilrettelegger for visninger for arbeidsplasser som ønsker å se filmen sammen.

2000 skoleungdom har sett Alt det jeg er på kino. På denne måten har filmen gitt kunnskap om vold og overgrep til ungdom, og bidrar til å bryte tabu. Til nå har ca 2000 skoleelever sett filmen Alt det jeg er gjennom filmfestivaler og DKS. Dette er en viktig målgruppe for oss og vi har et solid opplegg rundt visningene. Det tilbys samtale-guider for elever/lærere og e-læringskurs for lærerne til kompetanseheving i forkant av visningene.

Alt det jeg er ble Amanda-nominert i 2020 for beste dokumentarfilm og har deltatt på flere store internasjonale filmfestivaler, hvor filmen også har vunnet priser

Emilie har blitt nominert til Årets jentepris som deles ut av Plan International Norge og vant Åpenhetsprisen 2021 i Sandefjord.

Vi har laget 4 solide kunnskapsreiser rundt filmen i samarbeid med relevante partnere innenfor hver sektor: lærere, barnehagepersonell, NAV og tannhelsepersonell.

1200 lærere har brukt kunnskapsreisen vår for lærere, slik at de kan se, tro og handle riktig i møte med barna i sine klasserom. Kunnskapsreisen for lærere implementeres i samarbeid med kommunene og til nå har vi samarbeidet med 5 kommuner der alle ansatte har fått tilgang til kurset.

1000 barnehageansatte har brukt kunnskapsreisen Alt det jeg er, vold og overgrep mot barn.

10 000 Nav-ansatte har nå tilgang til kunnskapsreisen Alt det jeg er og gode brukermøter. Arbeids- og velferdsdirektoratet og Alt det jeg er-prosjektet har utviklet en kunnskapsreise som kombinerer Emilies erfaringer som bruker i NAV-systemet, med fagkunnskap skreddersydd for NAV ansatte. Kunnskapsreisen omfatter blant annet brukerens mulighet til medvirkning, veilederens handlingsrom og traumeforståelse. Målet på sikt er at alle NAV-veiledere skal se filmen og bruke kunnskapsreisen som en del av sin kompetanseheving.

4 fylker bruker pr i dag kunnskapsreisen for tannhelsepersonell for alle sine ansatte. Målet er et nasjonalt løft for alle ansatte i tannhelsesektoren. Kunnskapsreisen har som målsetting å auka kunnskap og kompetanse knytt til avdekking og oppfølging av pasientar utsett for vald, overgrep eller vanskjøtsel.

Flere høyskoler/universitet bruker filmen og kunnskaps-reisene som en del av undervisningen om vold og overgrep. Målet vårt er å bidra til at alle nyutdannede som skal ut i yrker der de jobber med barn og unge skal ha kunnskap og refleksjon rundt vold og overgrep. Vi har også som mål å bidra til at alle universitet og høyskoler har fokus på tematikken i utdanninger der loven krever dette.

Vi har dialog med stødige partnere om utvikling av flere kunnskapsreiser for nye sektorer.Alt det jeg er fikk mye pressedekning av nasjonale aviser, lokale aviser, fagblader, tv og radio. Filmen mottok flotte anmeldelser som igjen førte til økt oppmerksomhet rundt tematikken. Her kan du lese hva pressen skriver

Vi er et viktig verktøy for andre aktører som jobber mot vold og overgrep. Prosjektet brukes og forsterkes av andre aktører og på den måten er vi et viktig verktøy for fagmiljø som jobber mot vold og overgrep. Vi har deltatt i webinar i samarbeid med Stine Sofie stiftelse og vi har vært en del av programmet på store konferanser.

Vi fremmer andre aktører som jobber mot vold og overgrep, ved at vi løfter frem ressurser, fagfolk, artikler osv i våre kunnskapsreiser.

Prosjektet i sin helhet framstilles som nybrottsarbeid omkring overgrep, og kan brukes som verktøy for voksne som arbeider med barn og unge, under mottoet å «se, tro og handle».

– Vilde Herland, Periskop

Ønsker du å bruke Alt det jeg er prosjektet? Vi vil gjerne høre fra deg.