Publisert 16 / 01 - 2020

Alt det jeg er møter Æ E MÆ

Sortland kommune har jobbet strukturert mot vold og overgrep mot barn siden 2011 gjennom prosjektet Æ E MÆ som kommunen selv har stått bak. Alt det jeg er-prosjektet tok kontakt med en av initiativtagerne bak prosjektet, Sture Jacobsen, for å lære av det anerkjente Æ E MÆ-prosjektet. Over to dager, i vakre Sortland, ble det utvekslet nyttige erfaringer.

Da vi tok kontakt med Sortland kommune rett før jul var de raske til å invitere oss opp på besøk. "Dette er et tema jeg brenner for, fortalte Sture oss, dette tar vi oss tid til. Vi vil gjerne dele av våre erfaringer". Da vi kom på besøk i begynnelsen av januar tok vi med oss dokumentarfilmen Alt det jeg er til Sortland kino og Kulturfabrikken. Kommunen hadde invitert alle ansatte som jobbet med barn og unge til visning og det var en overveldende respons fra de ansatte. Hele 230 stykker dukket opp til filmvisning og samtale en mandag kveld.

Det var helt stille i salen da filmen gled over i rulleteksten. Det var tydelig at møtet med Emilie og hennes erfaringer på kinolerretet, ble sterkt for publikum. I panel-samtalen etterpå ble det sagt at historien til Emilie og det hun står i er gjenkjennbart for de som jobber med unge i Sortland kommune og at filmen på alle måter oppleves som relevant. Det er mye likt i forhold til det hva vi strever med. Det var veldig godt fortalt", sa helsesykepleier Berit Voktor.

Jeg lurte litt på hva vi hadde av rettigheter og sånt når han kommer ut av fengsel... besøksforbud og sånt?

– Fra "Alt det jeg er", Emilie snakker med advokaten sin om besøksforbud.
Fra Alt det jeg er, Emilie hos advokaten sin
Fra Alt det jeg er, Emilie hos advokaten sin

I filmen spør Emilie advokaten sin om å få besøksforbud. Advokaten forklarer at det kan bli vanskelig fordi overgriperen da har sonet straffen sin. Fra publikum ble det stilt spørsmål om overgriperens rettigheter går på bekostning av Emilies sikkerhet og dermed hennes mulighet til å ta del i samfunnet. Dette er et stadig tilbakevendende reaksjon rundt filmen og kanskje noe prosjektet kan løfte videre inn til politikkerne? Videre var det var mange lærere og barnehageansatte som følte på hvor viktige de er i sin rolle, og hvilken enorm forskjell det kan utgjøre at de som jobber med barn er der, ser og tror. Når man forstår hvordan Emilie hadde forsøkt å si ifra til læreren sin, men at hun ikke hadde klart å lese Emilie sine signaler, så tenker jeg at det er bare så viktig at vi ser barna i barnehagen der jeg jobber. At vi kan lese signalene deres.

Vi var spente da vi dro til Sortland for å utveksle erfaringer med et så "voksent" prosjekt som Æ E MÆ har vokst seg til å bli. Siden 2011 har Sortland kommune jobbet med barn og foreldre helt fra første besøk på helsestasjonen, barna fortsetter å lære om overgrep i barnehagen og videre gjennom hele skolegangen. Alle som jobber med barn og unge i Sortland kommune kompetansehever seg årlig på tematikken. Kommunen jobber også tett med lokalpressen for å få større bevistgjøring blant folk i Sortland. Slik bidrar de til å bryte tabu og gjøre det lettere for folk å snakke om overgrep. Dette har gitt resultater og i år blir de også anerkjent med Dixi-prisen 2019.

På dag nummer to stilte Sture Jacobsen, Berit Voktor og Kjersti Løkse formiddagen til disposisjon for å gi oss råd og innspill til hva som kan være lurt å tenke på når Alt det jeg er-prosjektet nå skal ut til flest mulig for å bidra i arbeidet mot vold og overgrep. De hadde mange kloke tanker og var også veldig bevist på å spille på lag med media. I Sortland skal alle vite at vi lærer barna hva voksne ikke har lov til å gjøre. Det er preventivt i seg selv. På visningen kvelden før hadde kommunen invitert begge lokalavisene som skrev om filmvisningen og om at ansatte som jobbet med barn og unge var til stedet for å få mer kunnskap.

Sortland kommune fikk også en presentasjon av Educational storytelling, som er Alt det jeg er-prosjektet sitt e-læringsverktøy, og som gir lærere kunnskap og handlingskompetanse i tema vold og seksuelle overgrep. Kunne Alt det jeg er-prosjektet tilføre noe til en kommune som allerede har jobbet strukturert med arbeid mot vold og overgrep over mange år? Emilies stemme, både i filmen og gjennom e-læringsverktøyet gjør noe med deg. Hun berører. Og det var tydelig at også Sortland lot seg imponere av Emilie og så muligheter for å bruke Alt det jeg er i sitt eget arbeid. Kommunalsjef for helse og omsorg Sture Jacobsen og prosjektleder i Æ E MÆ Berit Voktor, ønsker at det kan opprettes et pilotprosjekt der lærere i Sortland kan bruke e-læringsverktøyet for å få enda mer kompetanse rundt vold og overgrep.

Berit Voktor, Sture Jacobsen, Sarah Winge Sørensen og Kjersti Løkse
Berit Voktor, Sture Jacobsen, Sarah Winge Sørensen og Kjersti Løkse

Vi anbefaler alle å lese mer om Æ E MÆ prosjektet og arbeidet som gjøres i Sortland kommune.

Ønsker du å sette opp en visning av Alt det jeg er? Ta gjerne kontakt