Publisert 28 / 02 - 2022

TRYGG

Kunnskapsreisene har fått sitt eget kunstverk som skal signalisere barns rett til å føle seg trygg.

Endringsprosjektet Alt det jeg er, har jobbet for å gi kunnskap om tema vold og overgrep til voksne som jobber med barn og unge i snart to år. I samarbeid med solide partnere har vi blant annet laget digitale kunnskapsreiser for lærere, nav, barnehage og -tannhelsepersonell. Kunnskapsreisene våre er tatt i bruk av arbeidsplasser i alle landets fylker.

Det var Ingfrid Vaksdal Brattabø fra Tannhelsetenesta kompetansesenter - TkVestland som hadde ideen om å skape et symbol som barn kunne kjenne igjen fra barnehagen, skolen og tannlegen.

Ingfrid Vaksdal Brattabø

Vi ønsket et bilde som kunne treffe barn og unge, og samtidig minne de voksne på den viktige rollen de har i møte med barn.

– Ingfrid Vaksdal Brattabø

Det var stort da kunstneren Bjor Grønner sa ja til å skape dette bildet. Bjor fikk med seg et ord av Emilie og kom tilbake med sterkt bilde der vi ser en ung jente som selv krever retten til trygghet ved å skrive ordet TRYGG på en vegg.


Hvorfor ordet TRYGG?

Emilie sier at hun valgte ordet TRYGG fordi hun skulle ønske hun selv hadde følt seg trygg nok til å fortelle om overgrepene hun var utsatt for mye tidligere. Nå håper hun at bildet som Bjor har skapt skal bidra inn i arbeidet mot vold og overgrep.

Har din arbeidsplass gjennomført en kunnskapsreise? Da kan dere bestille bildet til kostpris.

Her kan du lese mer om de ulike kunnskapsreisene.

Ønsker arbeidsplassen din å bruke en av våre kunnskapsreiser? Ta gjerne kontakt.