Publisert 17 / 12 - 2020

Beste ønsker om en fredelig jul og et godt nytt år

Vi ønsker å takke dere for at dere har vært med på å forsterke Emilies stemme i 2020. Det har betydd mye for oss å oppleve at Alt det jeg er og kunnskapsreisene har blitt tatt godt i mot og brukt av så mange. Med både gamle og nye samarbeidspartnere med på laget, ser vi frem til å kunne bidra videre i arbeidet mot vold og overgrep også i året som kommer.

Mange som har sett filmen eller som har brukt kunnskapsreisene våre lurer på hvordan det går med Emilie i dag. Hvordan har hun det? Hva gjør hun?

Emilie jobber tett med endringsprosjektet og formidling av kunnskap gjennom våre digitale kunnskapsreiser og er en viktig stemme for voksne som jobber med barn og unge. Gjennom media fortsetter hun å sette søkelyset på vold og overgrep og gjennom stadig nye visninger av Alt det jeg er, fortsetter hun å vise barn og unge at de ikke er alene og at det er hjelp å få.

Alle mennesker trenger å føle at de er av betydning. At de er viktig for noen andre. At deres historie og erfaringer har en verdi som kan gi viktig kunnskap, bryte tabu og skape endring. Vi opplever at Alt det jeg er, gir andre som deler Emilies historie noe viktig; en anerkjennelse av at deres historie er av betydning for andre og for arbeidet inn mot vold og overgrep mot barn.

Har vi noen juleønsker for i år så må det være at filmen og kunnskapreisene våre fortsetter å gi flere en forståelse av at de er viktige og betydningsfulle også i 2021

Jeg har alltid følt at jeg har en historie jeg vil fortelle, og nå har jeg endelig fått muligheten til å fortelle den.

– Emilie

Det er en vekker å høre noen fortelle med egne ord hvordan en ødelagt barndom manifesterer seg seinere i livet. Endringsprosjektet er tvingende nødvendig.

– Dagbladet, Inger Bentzrud

ENDRINGSPROSJEKTET ALT DET JEG ER

Kjernen i endringsprosjektet vårt har vært å bidra inn i arbeidet for en hverdag uten vold og overgrep mot barn, men i tett samarbeid med de kreftene som allerede jobber strukturert for dette, hver eneste dag. Det har vært fantastisk å få spille på lag med fagpersoner, fylker, kommuner, direktorat, arbeidsplasser, universitet og høyskoler, kompetansesentre, organisasjoner, media, filmfestivaler og private aktører og sammen løfte frem Emilies stemme, og på den måten å få lov til å bidra til endring. Vi har kommet godt i gang, men jo mer vi jobber med endringsprosjektet, jo mer forstår vi at det gjenstår så uendelig mye arbeid. Sammen med Emilie vil vi fortsette arbeidet vårt i 2021.

Vi ønsker å takke hver og en for at dere har heiet på oss, for at dere har bidratt til å forsterke Emilies stemme og vært med på å bryte tabu, for at dere har valgt å se Alt det jeg er og for at dere har brukt endringsprosjektet vårt til å gi kunnskap til ansatte som jobber med barn og unge.

Sammen har vi fått til mye! Ta en titt på hva som har skjedd i 2020

Alt godt fra Emilie, Tone, Karoline og Anita

Ta kontakt for mer informasjon om hvordan din kommune eller arbeidsplass kan bruke endringsprosjektet i 2021