Publisert 12 / 12 - 2019

Nye Nav Drammen lyttet til Emilies stemme da de samlet seg for aller første gang

Svelvik, Nedre Eiker og Drammen blir i januar til Nav Drammen. I november samlet alle medarbeiderne seg for en heldags workshop. Helhetlig arbeid og gode brukermøter sto på agenda for dagen. Den nye Kommunalsjefen for næring og arbeid i Drammen, Toril Lislien, ønsket velkommen og første post på programmet var dokumentarfilmen Alt det jeg er.

Arbeid er antagelig den enkeltstående faktoren som bestyr mest for oss i livene våres. For å mestre livet vårt. For å kjenne at vi betyr noe og ikke minst for å bli økonomisk selvhjulpne. Så vet vi selvsagt at det finnes andre faktorer som også spiller inn. Som helse, bolig, utdanning osv. Så jeg tror, som sikkert mange av dere også, at det er viktig å se hele mennesket.

– Toril Lislien, Kommunalsjef for næring og arbeid, Drammen

I filmen følger vi tett på Emilie i hennes møte med NAV og Fønix (tiltaksarrangør). Emilie er på arbeidsavklaringspenger og Fønix har fått i oppgave av NAV å kartlegge arbeidsevnen hennes. Emilie sliter med PSTD fra overgrep i barndommen, og når overgriperen hennes slipper ut av fengsel øker angsten hennes. Etterhvert blir det vanskelig for veilederne hennes å nå frem med sine krav om aktiviteter. Filmen viser det komplekse forholdet mellom en ung bruker og veilederne hennes.

Klipp fra filmen Alt det jeg er, Emilie er i møte med sin Nav veileder.

Intativtager til visningen og leder i Nav Drammen, Katrine Christiansen, sier at dagen i stor grad handlet om å gi medarbeiderne ny kunnskap, mulighet for erfaringsdeling og sist men ikke minst en mulighet til å bli bedre kjent med nye kolleger. Regissør Tone Grøttjord-Glenne tror at Alt det jeg er-prosjektet passer godt inn i en slik setting nettopp fordi film evner å åpne opp for vanskelige samtaler og kan gi en felles referanseramme for diskusjon. Christiansen forteller videre at medarbeiderne i Nav tok Emilies stemme med seg videre inn i et gruppearbeid, der metoden var å reflektere sammen og skrive ned konkrete punkter for hva de må ha fokus på for at bruker skal oppleve gode møter i NAV Drammen.

Vi møter hele tiden mennesker, som av flere ulike grunner er opptatt av helt andre ting, enn det vi er ute etter å oppnå i et møte. Filmen gjør at man forstår mer av helheten og det er veldig viktig for oss å ta med oss inn i møte med mennesker.

– Duli Axhami, Integreringskoordinator i Nav Drammen

Ønsker du å se filmen med din arbeidsplass? Vi hører gjerne fra deg.