Kulturrådet

Kulturrådet har som formål å stimulere samtidens mangfoldige kunst- og kulturuttrykk og å bidra til at kunst og kultur skapes, bevares, dokumenteres og gjøres tilgjengelig for flest mulig. Gjennom deres støtteordningen "Kreativ næring - næringsutvikling" mottok vi tilskudd til arbeidet med Educational Storytelling. Ordningen er et insentiv til større økonomisk bærekraft og retter seg mot kunstnere og virksomheter innen distribusjon, markedsføring, formidling eller salg av kulturelle uttrykk. Takke være denne støtten kunne vi fortsette med vårt arbeid med Educational Storytelling og skape ny metoder til å introdusere film til relevant publikum.