SMISO Oslo

Takk til SMISO Oslo som har bidratt til faglige og etiske innspill i forbindelse med visninger av filmen og til Educational Storytelling. De støtter oss også ved å dele prosjektet i sitt nettverk og knytter oss i kontakt med mange som kan ha bruk for historier som "Alt det jeg er."

Vi vet, på bakgrunn av forskning og erfaring, at det tar lang tid å fortelle om overgrep. En film hvor en ung jente forteller om sine egne erfaringer vil ha en stor effekt og treffe mange av de tilstedeværende, unge som voksne. På bakgrunn av den erfaringer vi sitter med vil det være svært sannsynlig at støttesentre kan oppleve en økning av henvendelser på mail og telefon av nye brukere.

– Rona Eriksen Andersgaard-sosialkonsulent ved SMISO Oslo

SMISO sin viktigste oppgave er å bidra til å bryte ned tabuer, øke kunnskap om incest og seksuelle overgrep og være et sted hvor det er trygt og godt å sette ord på egne opplevelser. «Incest skal tales i hjel – ikke ties i hjel», har vært ett av SMISO Oslo sitt slagord i mange år.