Undervisningsverktøy for deg som skal undervise om vold og overgrep på profesjonsstudier

Flere universitet og høyskoler bruker nå Alt det jeg er som undervisningsmateriell for sine studenter. Tannpleie, lærer, barnehage, barnevern og -sosionomutdanningen er blant de som har fått lære av Emilies erfaringer. Ønsker du mer informasjon om hvordan dine studenter kan lære om vold og overgrep på en helt ny måte?

Runi Børresen fra USN reflekterer sammen med lærerstudentene

En nær og sterk film som viser bredden av konsekvenser for et ungt menneske som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Det rørte meg dypt og fikk meg til å se enda klarer hvor avgjørende det er at alle voksne som jobber med barn og unge har kunnskap om hva man skal gjøre når man oppdager eller mistenker at et barn er utsatt for vold og overgrep.

– Kjersti M. Finsrud, helsesykepleier

EST-metoden

I arbeidet med kunnskapsreisene har vi sammen med pedagoger, fagfolk, akademia, kommuner, fylker og arbeidsplasser utviklet en egen metode for digital formidling der deltagerne får en inngang til refleksjon og kunnskap gjennom en historie fra virkeligheten. Kunnskapsreisen beveger seg hele tiden mellom Emilie og hennes historie og fagkunnskap rettet mot profesjonen. Det er lagt stor vekt på at verktøyet skal være intuitivt, inspirerende og lærerikt og at vi tar i bruk de beste og mest brukervennlige elementene som digital formidling har.

Tverrfaglig nytteverdi

Sammen med solide fagmiljø innenfor relevante sektorer har vi skapt unike digitale kunnskapsreiser for tannhelse, Nav, barnevern, lærere og barnehager. Alle bygger på Emilies historie fra virkeligheten og viser tydelig konsekvensene av hvordan det er å leve med traumer fra seksuelle overgrep i barndommen sett fra en ung person sitt perspektiv.

Tilbakemeldingene er at filmen fungerer som et speil for flere sektorer. Den viser blant annet hvordan det tverrfaglige arbeidet rundt Emilie fungerer, hvordan hun møtes av Nav-systemet, politi og påtale, psykisk helse, tiltaksarrangører og vi får et tilbakeblikk på tiden fra barneskolen.

Ved at studenter ved de ulike studie-retningene får tilgang til Emilies historie vil det kunne bidra til en felles referanseramme, som igjen kan være nyttig i den tverrfaglige forståelsen og diskusjonen rundt vold, overgrep og traumer.

Fagkunnskap/tekst, møte med fageksperter, refleksjonsoppgaver, artikler og lenker til resurser er skreddersydd og unik for hver sektor.

Hvordan fungerer det i praksis?

Educational Storytelling er en lukket digital plattform som retter seg mot kommunal sektor, arbeidsplasser og utdanningsinstitusjoner for å gi kunnskap via historier fra virkeligheten. Det er universitetet eller høyskolen som kjøper tilgang til plattformen slik at studentene kan logge seg på. Påloggingen skjer individuelt og hver student/fagansvarlig kan enkelt logge seg på via sin egen maskin. Kunnskapsreisene kan benyttes i plenums-undervisning med en samlet studentgruppe, individuelt som egenstudie, i små grupper eller som en kombinasjon av alle variasjonene.

Hvert kapittel har gode refleksjonsoppgaver knyttet til stoffet og disse anbefaler vi at studentene jobber med i små grupper samt at filmen er fin å se sammen. Det følger med en veileder med forslag til implementeringen.

Se en kort video fra en av våre kunnskapsreiser

Alle kunnskapsreisene varierer i størrelse og omfang. Under kan du få en liten smakebit av kunnskapsreisen for tannhelse.

Ønsker du informasjon? Ta kontakt med oss.