Kristiansand Kino

Ann Kristin Olsen

Tidligere fylkesmann

Ann-Kristin Olsen var landets første kvinnelig politimester, første kvinnelige sysselmann på Svalbard og var sist fylkesmann i Vest-Agder i perioden 1998-2015. Hun har i mange år jobbet internasjonalt med vold mot kvinner og overgrep mot barn.

Ann Kristin Olsen forsterker Emilies stemme

Fhv fylkesmann i Vest-Agder. Pensjonist siden 2016. Tidligere politimester i Halden og Sysselmann på Svalbard, som første kvinne i disse stillingene. Jeg har arbeidet med vold i nære relasjoner og overgrep mot barn siden jeg begynte i politiet i 1973. Har ledet Interpols arbeid på dette i flere år og også deltatt i Europarådets innsats. Ledet barnevoldsutvalget som i 2017 fremla NOU 2017:12 Svikt og svik.

Foto: Andrea Gjestvang

Kort om filmen:

Emilie (18) vil ta et oppgjør med den vonde barndommen, men møter en vegg av stillhet. Er det mulig å gå videre uten å bli sett og hørt? Emilie bærer på en barndom preget av seksuelle overgrep, frykt og taushet. Nå er hun endelig myndig, og ønsker å leve et vanlig liv. Men er samfunnet klar til å ta imot henne? «Alt det jeg er» viser - som første norske film - konsekvensene av seksuelle overgrep i barndommen, sett utelukkende gjennom øynene til et ungt menneske. Dette er historien om en usedvanlig modig ung kvinne på vei til forsoning. Se trailer under.