Vika Kino
6/3 klokken 18:00

Solveig Ude

Helsesykepleier

Solveig Ude er en av landets mest kjente helsesykepleiere. Ude jobbet i bydelen Alna i veldig mange år og ble utnevnt til årets osloborger i 2016.

Solveig Ude forsterker Emilies stemme

Fortellingen til Emilie er sterk og viktig, hun er modig som gir seksuell vold et ansikt. Hvor mange Emilier er det med samme historie? Og hvor mange "Christoffer" ser du i ditt nærmiljø, din barnehage og skole? Barn som utsettes for psykisk/fysisk/seksuell vold er et alvorlig samfunnsproblem. Rapporten fra Kripos, fra september 2019, viser at i løpet av tre år 2016-2019 er 90 barn 0-4 år utsatt for alvorlig vold. Kunne vi forebygget/avdekket tidlig? Hva gjør at vi nøler, avventer og bagatelliserer når vi blir bekymret for et barn? Blir hensynet til vårt eget ubehag viktigere enn å være barnets talsperson?

Noen ganger kan vi ta feil, men må da tenke at så godt det er at dette barnet ikke var voldsutsatt. I min appell vil jeg vektlegge mot til å se og handle og være barnets hjelper, selv om en er redd for å ta feil... Dette er et samfunnsansvar, men også et individansvar. Kom og se filmen og den alvorlige konsekvens og tap av erfaring på viktige ting i livet som Emilie deler med oss.

Foto: Andrea Gjestvang

Kort om filmen:

Emilie (18) vil ta et oppgjør med den vonde barndommen, men møter en vegg av stillhet. Er det mulig å gå videre uten å bli sett og hørt? Emilie bærer på en barndom preget av seksuelle overgrep, frykt og taushet. Nå er hun endelig myndig, og ønsker å leve et vanlig liv. Men er samfunnet klar til å ta imot henne? «Alt det jeg er» viser - som første norske film - konsekvensene av seksuelle overgrep i barndommen, sett utelukkende gjennom øynene til et ungt menneske. Dette er historien om en usedvanlig modig ung kvinne på vei til forsoning. Se trailer under.