Oslo Congress Centre, Youngs gate 21, Oslo. Kl 14:30 - 16:00, tirsdag 03. september - 2019

3rd European Conference on Domestic Violence

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet - Oslo Metropolitan University og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatiske stress (NKVTS) arrangerer den tredje europeiske konferansen om vold i nære relasjoner i Oslo, 1. - 4. september 2019.

Konferansen fokuserer på en rekke forskningsemner relatert til vold i nære relasjoner som er relevante for praksis, tjenester og politikkutvikling. Tone Grøttjord-Glenne skal presentere Educational Storytelling på tirsdag, 3.september, kl 14:30-16:00.

Foto: Signe Fuglesteg Luksengard