Publisert 15 / 06 - 2021

Tannhelsepersonell får egen kunnskapsreise

Vestland fylkeskommune og Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vestland har sammen med Alt det jeg er laget en digital kunnskapsreise for tannhelsepersonell. Den piloteres i disse dager på to tannlegekontor før den skal rulles ut i starten av 2022.

Nordheimsund tannklinikk, piloterer kunnskapsreisen
Nordheimsund tannklinikk

Tannhelsepersonell ser tilnærmet alle barn jevnlig i alderen 3-18 år. Ingen andre helsearbeidere ser barn og unge like ofte.

– Anne Rønneberg Tannlege og spesialist i pedodonti (barnetannpleie).

Ingfrid Vaksdal Brattabø leder det tverrfaglige forskningsprosjektet Barn i risiko og oral helse og har sammen med kollega Karin G Berge vært en pådriver for å få på plass en egen kunnskapsreise for tannhelsepersonell. Forskningsprosjektet Barn i risiko og oral helse er stolt og takknemlig for å kunne bidra til utvikling av Kunnskapsreisen for tannhelsepersonell. Sammen med Emilie får vi en unik mulighet til å øke forståelsen, kunnskapen og kompetansen knyttet til vold og overgrep, forteller Vaksdal Brattabø

Ingfrid Vaksdal Brattabø

Tannhelsepersonell øver regelmessig på hjarte og lungeredning, sjølv om dei færraste opplever at ein pasient får hjartestans. Samtidig øver ein ikkje regelmessig på avdekking og oppfylging av pasientar utsett for ulike former for omsorgssvikt sjølv om ein statistisk sett veit at det sitt utsette barn og unge i tannlegestolen kvar einaste veke. Dette er eit stort paradoks. La oss ta avdekking og oppfølging av utsette barn og unge på same alvor som hjarte og lungeredning! Alt det jeg er, er ein god start i rett retning

– Ingfrid Vaksdal Brattabø, forsker ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vestland.

Kunnskapsreisen for tannhelse er delt inn i 6 kapitler og er laget for å passe inn på en fagdag. Personalet jobber med innholdet i plenum eller i mindre grupper. I tillegg får deltagerne tilgang til alt innholdet i en lengre periode slik at de kan gå tilbake for å repetere og ta et dypdykk inn i ekstramateriell for egenstudie. Innholdet skal piloteres på Nordheimsund og Førde tannklinikk, slik at vi blir klare for en større utrulling i starten av 2022.

Kunnskapsreisen for tannhelsepersonell er en av fire kunnskapsreiser som er basert på filmen Alt det jeg er og Emilie sin historie fra virkeligheten.

Fag møter praksis! EST-metoden er en egen metode for digital læring som kombinerer fagkunnskap med en historie fra virkeligheten. I kombinasjon med filmen Alt det jeg er, ekstramateriell fra filmens opptak og Emilies sine erfaringer fra oppveksten, guides deltagerene gjennom relevant fagstoff.

Jeg ønsker å fortelle min historie fordi jeg ønsker å være en stemme for andre barn og unge slik at de lettere kan forstå hva som skjer med dem. Så ønsker jeg å være et wake-up call for voksne slik at de kan forstå hva som faktisk skjer og gjøre noe med det.

– Emilie fra filmen Alt det jeg er

Hovedtema for dagen er tannhelsetjenestens rolle ved avdekning av vold, overgrep og omsorgssvikt og traume sensitiv behandling og alle deltagerne får gjennom refleksjonsoppgaver mulighet til å reflektere sammen i små grupper. Solide fagpersoner som Anne Rønneberg, Margrethe Vika og Maren Lillehaug deler av sine kunnskaper gjennom videointervju.

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vestland har kvalitetssikret innholdet slik at det møter relevante læringsmål. Kunnskapsreisen teller 6 timer i Den norske tannlegeforening (NTF) sitt etterutdanningssystem.

Her kan du få en liten smakebit av hva kursdagen innholder

Ønsker du mer informasjon om kunnskapsreisene? kontakt oss gjerne