Publisert 15 / 04 - 2021

ALT DET JEG ER nominert til Gullruten 2021

Gullruten-nominasjon løfter Emilies stemme frem og bidrar til å bryte tabu rundt vold og overgrep mot barn. Alt det jeg er, er nominert i kategorien beste TV-dokumentar, og for de som ønsker å få med seg prisutdelingen vil du kunne følge sendingen på TV 2 lørdag 8.mai kl. 22:10.

Vi gleder oss!!!

Nominasjon er en fantastisk anerkjennelse til Alt det jeg er, og vi ønsker å benytte anledningen til å takke alle foran kamera, alle som har sett filmen og heiet på Emilie, og alle som har benyttet seg av endringsprosjektet til filmen, og alle samarbeids partnerne våre som har hjulpet oss med å løfte filmen ut.

Vi tror på dokumentarfilmens kraft til å skape endring

– Tone Grøttjord-Glenne, regissør av Alt det jeg er

Mer enn en film.

Filmen har vokst til å bli et vesentlig nasjonalt endrings-prosjekt som nå blir brukt av mange aktører. Nå er det et år siden filmen og endringsprosjektet ble lansert og det å bli nominert til Gullruten gir en viktig synlighet for det videre arbeidet. Vi har oppnådd mye på et år og er godt i gang med å løfte prosjektet videre.

Her er noe av det vi har oppnådd siden mars 2020


4 digitale kunnskapsreiser har blitt utviklet sammen med solide fagmiljø: Nav, skole, barnehage og tannlegekontor

  • 1200 lærere har brukt kunnskapsreisen vår for lærere
  • 6000 Nav-ansatte skal gjennomføre kunnskapsreisen og se filmen Alt det jeg er i 2021
  • 10 høyskoler/universitet bruker filmen og de digitale kunnskapsreisene til undervisning
  • 3000 ansatte som jobber med barn og ungehar sett filmen digitalt i regi av sin arbeidsplass/kommune

Hvordan går det med Emilie?

Emilie jobber tett med endringsprosjektet og formidling av kunnskap gjennom våre digitale kunnskapsreiser og er en viktig stemme for voksne som jobber med barn og unge. Gjennom media fortsetter hun å sette søkelyset på vold og overgrep og gjennom stadig nye visninger av Alt det jeg er, fortsetter hun å vise barn og unge at de ikke er alene og at det er hjelp å få.

Alle mennesker trenger å føle at de er av betydning. At de er viktig for noen andre. At deres historie og erfaringer har en verdi som kan gi viktig kunnskap, bryte tabu og skape endring. Vi opplever at Alt det jeg er, gir andre som deler Emilies historie noe viktig; en anerkjennelse av at deres historie er av betydning for andre og for arbeidet inn mot vold og overgrep mot barn.

Ønsker du å bruke endringsprosjektet vårt? Ta kontakt