Publisert 09 / 08 - 2019

Alt det jeg er-prosjektet på Arendalsuka

Statens barnehus var med å sette agenda under Arendalsuken. Alt det jeg er-prosjektet ble invitert med til å åpne dagen deres og vi fikk presentere Alt det jeg er-prosjektet og snakke om hvordan film kan bidra til å skape endring.

Foto: Andrea Gjestvang

Dokumentarfilm skaper empati og involverer publikum på en unik måte i andres situasjon, og inspirerer til økt kunnskap og engasjement.

– Regissør Tone Grøttjord-Glenne
Tone og Sarah viser klipp fra Educational Storytelling

Mange voksne som daglig jobber med barn og unge mangler verktøyene og kunnskapen de trenger for å kunne forebygge og avdekke vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Sammen med Statens Barnehus snakket vi om hvordan film kan styrke den nasjonale samtalen rundt seksuelle overgrep, bryte tabu og øke kunnskap. Vi presenterte også Educational Storytelling, en ny form for e-læring der lærere og lærerstudenter kan lære mer om vold og seksuelle overgrep.

Grete Herlofson (Generalsekretær, Norske Kvinners Sanitetsforening) åpnet den to-timers lange presentasjonen ved å snakke om viktigheten av kompetanseheving av ansatte i skole og barnehage rundt tema vold og overgrep. Etterpå presenterte Tone Grøttjord-Glenne (Sant & Usant) Alt det jeg er-prosjektet og viste klipp både fra dokumentarfilmen om Emilie og Educational Storytelling. Salen var tydelig berørt av Emilie og imponert over styrken hennes.

Presentasjon ble etterfulgt av en kort panelsamtale: hvordan indre, personlig prosesser som tvil og frykt, og eksterne systemkrav, kan gjøre det vanskelig å avdekke overgrep og ivareta individet i oppfølging og behandling. Deltagere i panelet var Nanna Thuve Busch, tidligere ansatt hos Fønix Sandefjord (NAV) og medvirkende i filmen "Alt det jeg er"; Rona Eriksen Andersgaard, Sosialkonsulent fra SMISO Oslo (erfaringer fra møter med lærere); og Tone Grøttjord-Glenne, regissør og produsent, Sant & Usant. Moderator var Kristin Oudmayer fra Unicef.

Etterpå holdte Statens barnehus en gripende debat om deres rolle i systemet. Intensjonen da Barnehuset ble etablert var sømløs samhandling mellom forskjellige offentlige etater. Fungerer modellen idag etter intensjonen? Blir barns rettsikkerhet ivaretatt? Og hvordan forholder barnevernet seg til norsk strafferett i vold og overgrepssaker? Moderator var Kristin Oudmayer fra Unicef og deltagere i panelen var Solveig Horne fra Frp, Maria Aasen-Svensrud fra AP, Lars Due-Tønnessen fra Bufdir, Elisiv Bakketeig forsker fra NOVA/Oslomet, Ole B. Sæverud politimester i Troms, Monica Brunner barnevernleder Kristiansand og Astrid J. Pettersen ved barnehuset i Oslo.

Dokumentarfilmen "Alt det jeg er" kommer på kino 6. mars og viser for første gang hvordan det er for en ung voksen å leve med traumer fra seksuelle overgrep i barndommen. Hva kan vi lære av Emilie og hennes historie via film?

Statens Barnehus avsluttet dagen med paneldebatt

Vil du ha Alt det jeg er-prosjektet til ditt arrangement. Ta gjerne kontakt med oss.