Publisert 02 / 03 - 2020

SMISO + Alt det jeg er = Sant

Da Smiso i Sogn og Fjordane bestemte seg for å sette opp Alt det jeg er på Førde kino, sparte de ikke på kruttet.

Chatrine Elholm, Trude Lundekvam, Elin Vie, Siv Holme og Siri Haugland

Da leder av Smiso i Sogn og Fjordane (Senter mot incest og seksuelle overgrep), Chatrine Elholm hørte om Alt det jeg er på en presentasjon i Oslo, bestemte hun seg for å ta filmen med seg til Førde. Med strategisk planlegging og med gode samarbeidspartnere med på laget fylte hun Førdehuset til gangs. 300 personer tok turen til kinosalen for å lære av Emilies erfaringer.

Jeg fikk spørsmål om hva jeg skulle gjøre dersom det bare ble solgt noen få billetter i den store salen. Men det skulle det jo ikke, vi skulle jo fylle opp alle setene vi...

– Chatrine Elholm

Chatrine tok tidlig kontakt med SLT koordinator Lillian Vassbotten og Tove Nedrebø som er Utekontakt, psykisk helse og rus. Sammen definerte de målgruppen og la en god plan for hvordan de skulle nå kjernepublikummet sitt.

Målgruppe: alle tilsette i Sunnfjord kommune frå barnehage, skule, helsestasjon, familieteam, NAV, PPT, barnevern, barne-ungdoms- og vaksenpsykiatri, og dei som møter barn og unge gjennom organiserte aktivitetar på fritida.

Da invitasjonen var sendt ut, begynte den virkelige jobben. Det var mange telefonsamtaler på kryss og tvers for å sikre at invitasjonene gikk fra ledernivå og hele rekken ned.

– Chatrine Elholm

I lenken under kan du laste ned invitasjonen de brukte dersom du ønsker inspirasjon til invitasjonsmal.

I dag vil vi gjennom filmen «Alt det jeg er» få møte Emilie som gir sin stemme til alle de som er redde for å snakke ut. Eg vil gjennom å stå her gi min stemme til alle de som har klart å snu livene sine til noe bra etter overgrep….

– Gro Anita Solheim

Gro Anita Solheim var kveldens konferansier og åpnet kvelden med en veldig sterk appell.

Hun understrekte:

Det er viktig å se denne filmen sammen på tvers av profesjon, og kor hver enkelt av oss jobbar til dagen. Eg tror vi i kveld vil få innblikk i kor viktig det er med samarbeid - internt er det viktig at alle på en arbeidsplass samarbeider, skal vi få til det beste, men ikkje minst er et tverrfaglig samarbeid viktig. Derfor har vi og invitert representantar fra Statens Barnehus, politi, overgrepsmottaket, barnevern, Sunnfjord kommune og Smiso her – når vi er ferdige med filmen og alt program fra scena blir de igjen her og tilgjengelig for spørsmål.

Det var utrolig sterkt å vise filmen i Førdehuset. Innledningen til Gro Anita satte en fantastisk ramme for Emilies historie og engasjementet bak visningen gjorde stemningen helt spesiell.

– Tone Grøttjord-Glenne, regissør av Alt det jeg er

Etter filmen presenterte Gro Anita, Inge Nordhaug: Kordan kan vi som kommune, hver enkelt arbeidsplass eller organisasjon bli bedre – tørre å spørre og tørre å handle. Kanskje Inge kan hjelpe oss med det svaret? Inge er Smiso sin faglige rettleiar og vi ser på Inge som ein bauta innenfor omsorgssvikt og overgrep.

Foto: Frode Grimelid
Foto: Frode Grimelid

Tabu gjer seksuelle overgrep frykteleg belastande for familien og andre. Eg er derfor full av beundring for denne familien som har stilt opp og blottlagt noko av dette.

– Inge Nordhaug, klinisk sosionom i barne- og ungdomspsykiatri ved RVTS vest

Nordhaug kallar seksuelle overgrep for løyndomssyndromet. Overgriparen lokkar barn i ei felle som dei ikkje veit korleis dei skal komme seg ut av. Mange lurer på kvifor barn ikkje berre kan seie det, men det blir som å få barn til å gå gjennom eit minefelt. Det å fortelje om det kan skade nokon, forklarer han. – Barn fortel ikkje til dei som har master i samtalemetodikk, men til dei som dei er trygge på. I filmen forsøkte ho å sleppe ut eit agn til læraren, og håpa at læraren ville bite. Hadde ho det, kunne denne prosessen kanskje starta då ho var 6–7 år. Det er målet, å gripe inn tidleg, seier Nordhaug.

Nordhaug skulle ønske endå fleire tok eit personleg ansvar. – Mykje forsvinn når ei sak blir sendt vidare. I denne prosessen blir problema gjerne konvertert til diagnosar som skrivevanskar og psykiatri. Slike diagnosar kan kamuflere. Kanskje skulle vi hatt eit større trykk på at den som har kontakt med barnet også har ansvar for å snakke med det, ikkje berre sende vidare, seier han.

Til sist ble kvelden avsluttet med et sterkt innlegg av Arne Johannessen, leiar for Sogn og Fjordane i Vest politidistrikt. Han understrekte også betydningen av Emilies mot og evne til å dele av sin historie og erfaring.

Eg håpar alle som har vore i dag har fått noko å reflektere over, ikkje minst å sjå dei små tinga

– Arne Johannessen, leiar for Sogn og Fjordane i Vest politidistrikt
Foto: Frode Grimelid
Representanter fra hjelpeapperatet kom opp på scenen etter filmvisningen.Foto: Frode Grimelid

Ønsker du å ta med deg Alt det jeg er til din hjemkommune? Ta gjerne kontakt.