Det Danske Filminstitut

Takk til DFI for co-produksjonsstøtte. DFIs co-produksjons ordningen støtter filmer av høy kunstnerisk og produksjonskvalitet som kan nå et nasjonalt og internasjonalt publikum, samt prosjekter som kan inspirere og bidra til kompetanseutvikling i filmindustrien og dermed styrke internasjonalt samarbeid.