Stiftelsen Dam

En stor takk rettes mot Stiftelsen Dam som har støttet prosjektet økomisk i flere år. I 2017 innviglet de midler til produksjon av filmen "Alt det jeg er" via vår samarbeidspartner Unicef Norge. I 2018 bekreftet de deres engasjement til prosjektets mål ved å bidra økonomisk til produksjon av Educational Storytelling samt formidling av filmen og prosjektet i sin helhet, denne gangen via partneren Norske Kvinners Sanitetsforening.

Vi er veldig glad for at Stiftelsen Dam hjelper oss å nå vårt mål om å bryte ned tabu og øke kunnskap rundt seksuelle overgrep.