Fritt Ord

Takk til Fritt Ord for økonomisk støtte til filmen "Alt det jeg er" og til Educational storytelling. Tusen takk for engasjementet dere har vist prosjektet og for at dere inviterte til et heldags-seminar for forankrete partnere og potensielle nye partnere hos dere på Fritt Ord.

Når vi vet at det for de fleste overgrepsofre går flere tiår før de greier å fortelle om hva som har skjedd, er det virkelig prisverdig at vi har en ung jente som ønsker å fortelle sin historie til andre mens hun fremdeles er ung. Emilie er en jente andre overgrepso​fre kan identifisere seg med – og vi andre får et godt og bedrøvelig inntrykk av hva som egentlig står på spill for de berørte. Prisverdig er det også at behandlingsapparatet rundt Emilie vil være med i filmen. Fritt Ord har svært god erfaring med dokumentarfilmskapere og deres evne til å bringe nye perspektiver inn i vanskelige temafelt og debatter, og vi erfarer ofte at filmen er et medium som treffer den unge målgruppen i særdeleshet. Det er utarbeidet en grundig og omfangsrik formidlingsplan for filmen «Alt det jeg er» som vil bringe flere ulike fagmiljøer sammen med publikum. Filmen har potensial til å bli enestående, og bidra til reelle endringer både for ofre, pårørende og behandlere.
Bente Roalsvig, Prosjektdirektør og nestleder i Fritt Ord

Fritt Ord​​ har som sitt fremste mål om å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, ​særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord. ​Fritt ord er en allmennyttig privat stiftelse.