Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging

Takk til Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging for økonomisk støtte til arbeidet med visningsarrangementene og vår digitale Kunnskapsreise for lærere, Educational Storytelling. Vi vil også takke for at vi fikk presentere prosjektet vårt på den årlige konferansen deres - Den nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner 2019.

Så var det klart for det innlegget på programmet som rørte flest av publikum. Dokumentarfilmskaper Tone Grøttjord-Glenne fra Sant og Usant har sammen med en jente som heter Emilie laget en dokumentarfilm basert på hennes opplevelser om vold i nære relasjoner. Publikum fikk se et klipp fra filmen som heter «Alt det jeg er» og som kommer på kino i 2020.Sammen har de utviklet en digital Kunnskapsreise basert på Emilie sin historie. Prosjektet gir alle som er i kontakt med barn og unge et verktøy for å kunne snakke om vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. Og Emilie sa det så fint fra scenen at hun håper at prosjektet kan gjøre at andre kan bli hørt, sett og trodd. Det var tydelig at publikum ble rørt for Emilie og Tone mottok stående applaus for innlegget sitt

- Anna Marie Seljebø, Kompetansenter for kriminalitetsforebygging