Norsk filminstitutt

Takk til NFI for støtte til filmen "Alt det jeg er" og for midler til å delta med prosjektet på Good Pitch. Takk for midler til Educational Storytelling og takk for at dere vil være med å løfte filmen ut til festivaler over hele verden!

Emilie ble utsatt for seksuelle overgrep av sin stefar over flere år da hun var barn. Filmen skal, med sin unike tilgang, invitere publikum inn i en nær og krevende tilværelse for en 19 år gammel jente som møter samfunnets forventninger om å bli selvstendig, på tross av den børen hun bærer med seg. Filmskaperne velger en original og modig form på filmen. Filmen skal på det store lerretet både for dens filmatiske kvaliteter, og på grunn av dens relevans i offentligheten. Prosjektet er å gi innsikt, forståelse og engasjement rundt tabuet seksuelle overgrep, og gi barn og unge noen å relatere seg til og lære av om man befinner seg i samme situasjon, eller kjenner noen som er det. Filmens relevans er stor, og den bærer en klar visjon både filmkunstnerisk og samfunnsmessig.
Lars Løge, konsulent ved NFI

Om Norsk filminstitutt

Norsk filminstitutt, NFI gir tilskudd til utvikling, produksjon, lansering og formidling av filmer, serier og spill. Vi administrerer insentivordningen og gir tilskudd til samproduksjoner med andre land.