Norske Kvinners Sanitetsforening

Landet rundt jobber frivillige sanitetskvinner for at alle barn skal få en trygg og inkluderende oppvekst og for å stoppe volden mot kvinner. Takket være NKSs brennende engasjement fikk vi søke midler fra ExtraStiftelsen sammen, som utløste viktig økonomisk støtte til prosjektet. Vi vil rette en spesielle takk til Generalsekretær Grete Herlofson, som jobber politisk for å sette vold og seksuelle overgrep på agenda og stilte opp på vårt arrangement under Arendalsuka i 2019. Vi takker også Ida Hansen, som er fagansvarlig for vold og Rød Knapp alliansen, og koordinerer samarbeidet nasjonalt. Og ikke minst, takk til alle frivillig landet rundt som setter opp egen visninger av "Alt det jeg er" og snakker om vold og seksuelle overgrep i nærmiljøet sitt. Med deres engasjement lokalt kan vi skape en grunnleggende endring på nasjonal nivå.