Oslo kommune

Takk til Oslo kommune, kulturetaten, for økonomisk støttet til arbeidet med Educational Storytelling!