Statens Barnehus Oslo

Statens Barnehus Oslo har vært involvert i prosjektet helt fra starten. De har blant annet bidratt til å finne hovedperson til "Alt det jeg er" og sikre de etiske aspektene rundt opptak til filmen. Statens Barnehus Oslo har vært en vesentlig støttespiller av faglig innhold og kunnskap til Educational Storytelling. De har vært rause til å dele av sin kompetanse, nettverk og brennende engasjement for tematikken. Spesiell takk rettes til leder Astrid Johanne Pettersen som har bidratt med intervju til Educational Storytelling.