Stiftelsen Ship-ring

Takk til Stiftelsen Ship-ring for økonomisk støtte til filmen "Alt det jeg er" og for engasjementet dere har vist hele prosjektet.

Dokumentaren «Alt det jeg er» gir et usminket bilde av de psykiske konsekvensene av overgrep i familiære relasjoner. Filmen er unik i at den er nært innpå og såvidt langsom og i takt med hva som synes å være Emilies virkelighet etter overgrepene.
Stiftelsen Ship-Ring støttet prosjektet fordi «Alt det jeg er» er en film som bidrar til dypere forståelse av hvordan overgrep kan har prege ofrene – og ved det forhåpentligvis være et tydelig preventivt varsko.

- Nina Ringnes, Stiftelsen Ship-ring