UNICEF Norge

UNICEF har vært en partner i prosjektet helt fra starten. De bistår prosjektet på både strategisk og praktisk nivå, og jobber politisk for å forankre sine kjernesaker i de ulike partiene.

UNICEF har vært viktig i sin støtte til et av tiltakets kjernesaker, som er å fortelle en ikke-anonymisert fortelling om overgrep i nære relasjoner. Det er vesentlig for prosjektet at en stor organisasjon som UNICEF stiller seg bak viktigheten av unges rett til sin historie.

UNICEF har også vært en viktig medfinansier for prosjektet. Takket være deres støtte har vi mottat økonomisk tilskudd fra Kompetansesenter for Kriminalitetsforebygging, ExtraStiftelsen og Bufdir. Dette har hatt vesentlig betydning for prosjektet gjennom årene.

Takk spesielt til Kristin Oudmayer, direktør for barns rettigheter og bærekraft. Kristin har stilt opp i flere anledninger for prosjektet, blant annet som intervjuer i Educational Storytelling og som moderator på Arendalsuka i 2019.