Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Vår digitale Kunnskapsreise, Vold og seksuelle overgrep for lærere har vært utviklet i nært samarbeid med universitetet i Sørøst-Norge (USN) ved Runi Børresen, Førstelektor ved USN og Kari H. Nordberg, emneansvarlig for samfunnsfag i grunnskolelærerutdanning. Runi Børresen har bistått i utarbeidelsen av metoden bak verktøyet og det faglige innholdet i undervisningsopplegget i forhold til tema vold og seksuelle overgrep. Hun har også knyttet vesentlige fageksperter til prosjektet, hat innspill til nettressurser og utvikling av refleksjonsoppgavene. Kari H. Nordberg har vært ansvarlig for å knytte innholdet, kapitelene og oppgavene til lærerutdanningens kompetansemål slik at disse blir møtt i Kunnskapsreisen på en god måte. USN har også bidratt med å pilotere Kunnskapsreisen blant sine lærerstudenter og EVU-studenter (etter- og videreutdanningsstudier).

Spesielt takk til Runi Børresen for alle dine bidrag og ditt engasjement inn i Kunnskapsreisen. Uten deg hadde det ikke blitt noen kunnskapsreise.

Kari H. Nordberg, Tone Grøttjord-Glenne og Runi Børresen får tilbakemeldinger fra studenter ved USN etter at de har prøvd ut Kunnskapsreisen.