Viken Filmsenter

Takk til Viken Filmsenter som har støttet utviklingen av filmen «Alt det jeg er». Viken Filmsenter har også tatt ut prosjektet til ‘Veier ut av viken’ samt at vi har fått rådgivning på manus og dramaturgi.