Publisert 06 / 12 - 2019

Unicef – en unik støttespiller til Alt det jeg er-prosjektet

Alt det jeg er-prosjektet begynte i 2015, og Unicef har vært en partner helt fra starten. De så verdien og viktigheten av å fortelle historien om hvordan det er å leve med traumer fra overgrep i barndommen, fra perspektiv til en helt ung person.

Fra "Alt det jeg er", Emilie møter forlag. Foto: Egil Håskjold Larsen

Jeg ser for meg at jeg blir en slags alarm som kan vekke de rundt; venner, familie, lærere, alle som er rundt de som faktisk trenger å bli sett og hørt og ikke minst trodd.

– Emilie, hovedpersonen i filmen «Alt det jeg er»

Alt det jeg er-prosjektet er en film og et endringsprosjekt. Målet med prosjektet er å forsterke stemmen til Emilie og bidra til den nasjonale samtalen rundt vold og seksuelle overgrep. Vi håper at Alt det jeg er-prosjektet kan føre til endring, bryte tabu, ta bort skam og gi kunnskap om vold og seksuelle overgrep.

Dokumentarfilmen «Alt det jeg er» viser for første gang konsekvenser av seksuelle overgrep fra barndommen sett utelukkende gjennom øynene til et ungt menneske. Filmen følger Emilie fra hun er 18 til 20 år og viser hvor viktig det er for hun å stå frem med sin historie, og hvor vanskelig det er for samfunnet å ta imot henne.

Som regissør tror jeg på dokumentarfilmens evne til å berøre og bringe ny energi inn i vanskelige og kompliserte tema. Jeg ønsket å bruke denne kraften til å være med å sette vold og seksuelle overgrep mot barn på agendaen. For meg var det vesentlig at historien måtte fortelles av en helt ung person; en som så fremover, men som bar med seg historien sin, en som evnet å berøre andre unge, men også voksne som jobber med barn og unge eller som er i posisjon til å endre strukturer.

– Tone Grøttjord-Glenne, «Alt det jeg er» regissør

«Alt det jeg er» lanseres på kino over hele norge 6.mars 2020, men ledere og arbeidsplasser kan arrangere egne visnigner allerede nå. Hensikten med ledervisninger er samle kommunale ledere for å se filmen sammen for å gi et fellesreferansepunkt for faglig samtaler. Slik kan Emilies historie bidra til motivere til bedre tverrfaglige samarbeidet i kommunens arbeidet mot vold og seksuelle overgrep. Utfallet fra ledervisnigner er at flere har ønsket å vise filmen til kollegaene, så vi har også gjort filmen tilgjengelig for profesjonsvisnigner.

Alt det jeg er-prosjektet hadde ikke vært mulig uten å ha Unicef med på laget. Unicef har vært med i prosjektet fra et tidlig stadium og har vært med på å finansiere både filmproduksjonen og Educational Storytelling. Educational Storytelling er en digitale kunnskapsreise om vold og seksuelle overgrep for lærere basert på Emilies historie. Det tilbyr en helt ny form for digital læring som lar fortellerkunst og fagkunnskap møtes, slik som teori og praksis møtes i en reell arbeidssituasjon.

Det å ha en så stor aktør som Unicef i ryggen har vært et enormt løft til prosjektet og har åpnet for mange nye muligheter.

– produsent Anita Rehoff Larsen

Ivar Stokkereit var den som først tok inn prosjektet til Unicef. Høst 2018 støttet Unicef prosjektet videre med en medarbeider som kom på kontoret en dag i uken. Leah Thorstensen bidro til utviklingen av impact strategien ved å kartlegge endingspartnere og potensielle kommune partnere.

Nå holder Kristin Oudmayer, fungerende direktør for barns rettigheter og bærekraft, i trådene. Kristin har stilt opp med hele seg. Hun holdt alle intervjuer med fagpersoner og medvirkende som brukes i Educational Storytelling. Hun var også konferansier da prosjektet ble presenterte sammen med Statens barnehus på Arendalsuka i 2019. Hennes nettverk og brennende engasjement for å hjelpe barn har hatt enorm betydning for prosjektet.

Ønsker du å arrangere din egen visning? Ta kontakt!