En film og et endringsprosjekt

«Alt det jeg er» er ikke bare en film, men et nasjonalt endringsprosjekt som gir voksne som jobber med barn og unge kunnskap om vold og seksuelle overgrep. Ved å få et nært og usminket innblikk i en historie fra virkeligheten, gir prosjektet innsikt og refleksjon, kunnskap og handlingskompetanse på en ny måte.

Flere aktører rundt om i landet er alt i gang med å forsterke Emilie sin stemme. Her kan du lese mer om hvordan de bruker Alt det jeg er-prosjektet og ikke minst hvordan du kan være med og skape endring!

Lærere og elever ved Drøbak Montessori ser "Alt det jeg er". Foto: Stine Østby

NAV Sandefjord bruker "Alt det jeg er" til kompetanseheving av sine ansatte

NAV Sandefjord er opptatt av «gode brukermøter» og ønsker å bruke filmen til å øke kompetansen i hvordan veilederne kan møte brukere med samme type utfordringer som Emilie.
Ole Petter Gravningen, leder i NAV Sandefjord

Alt det jeg er-prosjektet møter Æ E MÆ

Sortland kommune har jobbet strukturert mot vold og overgrep mot barn siden 2011. Alt det jeg er-prosjektet tok kontakt med kommunen for å lære av det anerkjente Æ E MÆ-prosjektet. Det ble et godt møte.

Drøbak Montessori gjennomfører Alt det jeg er prosjektet

Her kan du lese om hvordan det gikk da Drøbak Montessori gjennomførte Educational Storytelling, en ny metode for e-læring som gir kunnskap og handlingskompetanse om vold og overgrep og viste filmen Alt det jeg er for sine 9. og 10. klasser

Bedre Tverrfaglig Innsats konferansen viser "Alt det jeg er" for å styrke den tverrfaglig samtalen

Bufdir, Helsedirektoratet og regionale kompetansesentrene samarbeider om konferansen for å støtte opp om kommunenes arbeid med samordning og samarbeid om tjenester til det beste for barn, unge og deres familier. De viser "Alt det jeg er" på konferansen for dele en historie fra virkeligheten som kan være en felles referanse punkt for videre samtaler.

Ullensaker kommune viste "Alt det jeg er" på verdens dag for avskaffelse av vold mot kvinner

Den 25. november var det verdens dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Ullensaker kommune jobber mye mot vold i nære relasjoner og ønsket å bruke dagen til å gi ansatte kunnskap og kompetanse om temaet. SLT-koordinator, Lieneke de Laat sier at hun håper at filmen bidrar til at man tør å spørre, i møter med barn. Man må tro at det forekommer og tørre å handle.

Nye NAV Drammen viste Alt det jeg er til over 200 ansatte

Nav ansatte fra Svelvik, Nedre Eiker og Drammen skal bli et kontor fra januar 2020. I november samlet de seg for første gang, og sammen så de Alt det jeg er.

Vinje kommune sin «Sei til nokon veka» tar inn filmen "Alt det jeg er"

Vinje kommune ynskjer å vise «Alt det jeg er» for 10.klasse og for alle som jobbar med barn og unge i kommunen vår. Me ynskjer at filmen skal bidra til at nokon fortel sin historie og at dei som jobbar med barn og unge skal få kunnskap om korleis oppdage, korleis handtere og ikkje minst korleis møte barn/unge/vaksne som har vore og er utsett for seksuelle overgrep.
Heidi Rønningen, Leder i Rauland Barnehage

Frivillige i Røde Kors, Gatemegling så Alt det jeg er

Frivillige i Røde Kors Gatemegling, møter ungdom i forskjellige sårbare livssituasjoner, og vi ønsker å møte ungdom som har det vanskelig på en best mulig måte. Da ville vi gjerne høre Emilies stemme, og gjennom det kjempe med henne om å bryte tabuer, ta bort skam og gi kunnskap om vold og overgrep forteller Mari Olsgaard, seniorrådgiver Gatemegling, Norges Røde Kors