En film og et endringsprosjekt

ALT DET JEG ER har vokst til å bli et nasjonalt prosjekt. Målet vårt er å forsterke stemmen til Emilie og bidra til den nasjonale samtalen rundt vold og seksuelle overgrep mot barn. I løpet av de siste månedene er det mange som har engasjert seg i Alt det jeg er -prosjektet og vi ser at det bidrar til å bryte tabu, ta bort skam og gir flere kunnskap og innsikt til arbeidet mot vold og seksuelle overgrep mot barn.

Foto: Andrea Gjestvang

Educational Storytelling

Et e-læringsverktøy for lærere som bygger på Emilies historie og gir skreddersydd kunnskap for å kunne forebygge, avdekke og undervise barn som har vært utsatt for vold og seksuelle overgrep.

Se hvordan andre har jobbet når de har vist Alt det jeg er

Denne høsten har flere kommuner, arbeidsplasser og organisasjoner vist filmen "Alt det jeg er" for å sette fokus på overgrep, utenforskap, tverrfaglig samarbeid osv. Her kan du lese om hvordan Nav kontorer bruker filmen for å fokusere på bedre brukermøter, hvordan Lillesand kommune brukte filmen til å snakke om Elefanten i rommet eller hvordan Ullensaker kommune bruker filmen til å snakke om tverrfaglige samarbeid i kommunen sin.

Ledervisning

Fordi arbeid mot vold og seksuelle overgrep er et lederansvar oppfordrer vi kommunene til å samle lederne sine til en LEDERVISNING. Hva slags samtale oppstår når lederne for ulike profesjoner samles i et rom og ser "Alt det jeg er" sammen? Hva kan det tilføre kommunens tverrfaglige arbeid?

Lærere og elever ved Drøbak Montessori ser "Alt det jeg er". Foto: Stine Østby

Profesjonsvisning

Filmen om Emilie viser hvordan en helt ung jente lever med langtidsvirkninger av overgrep fra barndommen. "Alt det jeg er" har relevans for alle arbeidsplasser som forholder seg til barn og unge og kan gi verdifulle perspektiv i arbeidet mot vold og seksuelle overgrep, hjelpe å sette fokus på tematikken, eller gi ny energi til et vanskelig tema som allerede er en del av arbeidsplassens fokusområde.

Skolevisning

Film har en unik evne til å åpne opp for vanskelige tema. Ved å velge denne filmen for elevene i klassen din får du et flott utgangspunkt til å starte en samtale om vold og seksuelle overgrep. Velger du denne filmen for klassen din velger du et rausere klassemiljø.

Drøbak Montessori, skolevisning